چهارشنبه, 07 تير, 1396
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> روانسنجی  >  فهرست آزمون ها  


Text/HTML کمینه

فهرست آزمون های مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی

تاریخ به روزرسانی1394/06/30

آزمون های هوش

ردیف

نام آزمون

گروه سنی

کاربرد

زمان اجرا

1

وکسلر پیش دبستانی تجدیدنظر شده

4 تا 6 سال

سنجش هوش

1 تا 5/1 ساعت

2

وکسلر کودکان 4

6 تا 16 سال

سنجش هوش

1 تا 5/1 ساعت

3

وکسلر بزرگسالان تجدیدنظر شده

16 سال به بالا

سنجش هوش

1 تا 5/1 ساعت

4

ریون پیشرفته

15 سال به بالا

سنجش هوش

45 دقیقه

5

کتل مقیاس 2 فرم A و B

8 تا 13 سال، بزرگسالان با سواد کمتر از دیپلم، 50 سال به بالا

سنجش هوش

14 دقیقه

6

کتل مقیاس 3 فرم A و B

بالاتر از دیپلم، دانشگاهیان

سنجش هوش

14 دقیقه

7

گودیناف

3 تا 13 سال

هوش، آسیب شناختی

15 دقیقه

8

حافظه وکسلر فرم الف

20 سال به بالا

حافظه، یادگیری، تمرکز و توجه، جهت یابی، کنترل ذهن

15 دقیقه

 

آزمون های شخصیت

ردیف

نام آزمون

گروه سنی

کاربرد

زمان اجرا

9

NEO-PI R

نوجوانان و بزرگسالان

صفات شخصیت، تطبیق شغل، سلامت روان، مشاوره ازدواج

45 دقیقه

10

MBTI

نوجوانان و بزرگسالان

تیپ های شخصیت، مشاوره شغلی

15 دقیقه

11

16 عاملی کتل

نوجوانان و بزرگسالان

صفات شخصیت

45 دقیقه

12

هوش هیجانی بار ان

نوجوانان و بزرگسالان

هوش هیجانی، مشاوره شغلی

30 دقیقه

 

آزمون های سلامت روان

ردیف

نام آزمون

گروه سنی

کاربرد

زمان اجرا

13

MMPI

بزرگسالان

سلامت روان

1 ساعت

14

MCMI III

بزرگسالان

سلامت روان

45 دقیقه

15

بندرگشتالت

5 تا 11 سال

سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D، ارزشیابی مشکلات هیجانی، آسیب مغزی، مشکلات روان پریشی

1 ساعت

16

SCL90

بزرگسالان

سلامت روان

45 دقیقه

18

اضطراب کتل

نوجوانان و بزرگسالان

انسجام، نوروزگرایی، ناامنی، احساس گناه، تنش

15 دقیقه

19

CAT

4 تا 14 سال

اختلالات رفتاری و بیماری های روان تنی

1 ساعت

20

TAT

14 تا 40 سال

اختلالات رفتاری و بیماری های روان تنی

1 ساعت

 

آزمون های رغبت، استعداد، خلاقیت

ردیف

نام آزمون

گروه سنی

کاربرد

زمان اجرا

21

خلاقیت تورنس

نوجوانان

سنجش مولفه های خلاقیت

10 دقیقه

22

علایق شغلی تحصیلی هالند

نوجوانان و بزرگسالان

انتخاب شغل، رشته تحصیلی

30 دقیقه

 

آزمون های شغلی

ردیف

نام آزمون

گروه سنی

کاربرد

زمان اجرا

23

رضایت شغلی مینه سوتا

بزرگسالان

رضایت کارکنان و عملکرد سازمان

30 دقیقه

24

تعهد سازمانی آلن و مایر

بزرگسالان

تعهد به سازمان

20 دقیقه

25

بلبین

بزرگسالان

تیم سازی

10 دقیقه

26

دیسک

بزرگسالان

تیپ شخصیت، انتخاب شغل، تیم سازی

20 دقیقه