جدول زمانی برنامه­ ها و حضور متخصصان

ایام هفته

قبل از ظهر

بعد از ظهر

 

شنبه

خانم حمیرا ورمقانی

(کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

 

 

 

یکشنبه

آقای کمیل زاهدی

(متخصص روانشناسی بالینی)

 

خانم شادی شمس راد

(حوزه‌ی کاری: پیش از ازدواج و زوج‌درمانی-کارشناس ارشد مشاوره)

 

دوشنبه

خانم دکترمهرنوش اثباتی

(متخصص روانشناسی)

خانم مرضیه نوروزپور

(کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی)

 

 

 

سه شنبه

 

آقای دکترحمید پورشریفی

(متخصص روانشناسی سلامت)

 

آقای مرتضی کشمیری

( کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

خانم حمیرا ورمقانی

( کاندیدای  دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

 

چهارشنبه

 

خانم دکترمهرنوش اثباتی

(متخصص روانشناسی)

 

 

آقای کمیل زاهدی

(متخصص روانشناسی بالینی)

پنجشنبه

خانم شقایق جلالی

(فعال در حوزه‌ی کودک و نوجوان - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی)

 

خانم عاطفه محمدصادق

(دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره)

       
 

 

 

 

تاریخ به روزرسانی: آبان1398

 

 

اخبار و رویدادهای جدید
تغییر کن تا کامروا شوی!
مدیر سایت

تغییر کن تا کامروا شوی!

نقشۀ راه توانمندی

مترجم:

علی فیضی

 

برای این که اوضاع تغییر کند، یکی باید یک جایی کاری متفاوت انجام بدهد؛ شاید آن یک نفر شما باشید یا گروه شما باشید. آن فرد یا گروه را تصور کنید.

هر انسانی در وجودش یک فیل هیجانی و یک سوارکار منطقی دارد و برای تغییر کردن  این بخش بایستی با هم سازگار بشوند. چگونه؟ از طریق طی کردن سه مرحله و طی کردن هر مرحله نیازمند برداشتن سه گام است.

 

مراحل تغییر رفتار

مرحلۀ اول

سوارکار را هدایت کن

 

گام اول: نقاط درخشان را دنبال کن

دنبال این بگرد که قبلاً در چنین مواردی یا موارد مشابه چه اقداماتی انجام دادهای و مفید واقع شده است؟  آن اقدام را اگر ممکن بود تکرار کن؛ اگر ممکن نبود ببین چگونه میتوان رفتاری شبیه آن انجام بدهی

گام دوم: گام به گام اقدامات لازم را بنویس و مشخص کن.

غرق تصویر بزرگتر نشو بلکه به رفتارهای مشخص فکر کن.

گام سوم: به مقصد اشاره کن.

تغییر وقتی راحتتر است که بدانی میخواهی دقیقاً به کجا برسی و چرا رسیدن به آنجا برایت ارزشمند است.

 

مرحلۀ دوم

به فیل انگیزه بده

 

گام اول: احساسات مربوط به هدف را بیدار کن (حسش کن)

صرف دانستن یک چیز منجر به تغییر نمیشود، کاری کن که خودت (یا دیگرانی که میخواهی رفتارشان تغییر کند) آن را حس  کنی (حس کنند). انگیزهای برای تغییر رفتار پیدا کن؛ آن را به عمیقترین ارزشهایت ارتباط بده یا حداقل به این سوال پاسخ بده که برای چه میخواهم تغییر کنم؟ این تغییر رفتار مرا در کدام مسیر مطلوب زندگی پیش میبرد؟

گام دوم: تغییر را کوچک کن

تغییر را آنقدری گام به گام و بخش بخش کن که فیل زیاد اذیت نشود.

گام سوم: تعداد همهدفهایت را زیاد کن

حسی از هویت بین یک گروه از همهدفها بساز و حالت ذهنی رشدمدار در گروه تزریق کن

 

 

مرحلۀ سوم

به مسیر شکل بده

گام اول: محیط را سازمان بده

وقتی محیط تغییر کند، رفتار هم تغییر میکند پس محیط را تغییر بده.

گام دوم: عادت بساز

وقتی رفتار عادتی شد؛ رایگان میشود: یعنی سوارکار دیگر نیازی به زور زدن ندارد؛ پس راههایی برای ساختن و تقویت عادت متصل به هدف پیدا کن.

گام سوم: دومینو را به راه بینداز

رفتار شیوع پیدا میکند؛ راهی پیدا کن دیگران هم انجامش بدهند.


چارت تغییر رفتار

 

هدف

به محیط شکل بده

چطور میتوانی با مهندسی محیط انجام رفتار را برای فیل راحتتر کنی؟

به فیل انگیزه بده:

چه شور و اشتیاقی در جستجوی این هدف وجود دارد؟ آن تمایل و شوق را مشخص و برجسته کن.

هدایت سوارکار:

هدف را تا حد ممکن روشن بنویس

 

چاپ
4320 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی