02188230956 تا 8  - 09109187028
کانال تلگرام تخصصی  -  کانال تلگرام عموم

دکتر مصطفی نوکنی

به نام خدا

 

 

مصطفی نوکنی

 فرزند حاجی، متولد 1352

دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی

          

 سوابق شغلي :

      1- فعاليت در مركز مشاوره دانشگاه تهران ( فروردين 1380 تا 1386)

      2- فعالیت در صدای مشاور دانشگاه تهران( 1385 تا 1386)

      3- تدريس در مركز تربيت معلم شهيد باهنرتهران سال تحصيلي 82-83

      4- تدریس در دانشگاه سمنان سال تحصیلی 1386-1385

      5- مسئول مرکز مشاوره دانشکده علوم اقتصادی از 1385تا 1388

      6- درمانگر اعتیاد درمراکز مشاوره  بنیاد جانبازان و امور ایثارگران شهر تهران ازابتدای 1389

      7-  مربی مهارتهای زندگی برای کارکنان و دانشجویان

     8  - مدرس کارگاههای پیشگیری از اعتیاد

    9 - عضو گروه واژه گزینی برای اعتیاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران

         

سوابق علمي، پژوهشي :

1-     ترجمه کتاب روان درمانی فردی (انتشارات شهر فیروزه، 1383)

2-     ترجمه کتاب گروه درماني براي معتادان (،تهران: انتشارات ارجمند،1384).  

3-     ترجمه گروه رواني اموزشي  براي درمان سوء مصرف و وابستگي به مواد (انتشارات ارجمند، تهران1391).

4-     ترجمه کتاب روان درمانی شناختی- رفتاری برای معتادان(انتشارات ارجمند، تهران ،در حال انتشار ).

5-     تالیف کتاب آنچه باید درباره مواد بدانیم(دانشگاه تهران، 1391).

6-      تالیف کتابچه مهارتهای خودیاری برای دانشجویان( دانشکده امور اقتصادی 1386)

7-     تهيه و تنظيم كتابچه« راهنماي مقدماتي شناخت و پيشگيري از اعتياد در محيطهاي دانشگاهي » به سفارش دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و دفتر مشاوره دانشگاه تهران ، 1383).

8-     ویراستار کتابهای پیشگیری اولیه  از اعتیاد برای تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد(ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1390)

9-     ارایه مقاله « بررسي مانايي معتادان در درمان نگهدارنده نالتركسون ، گروه درماني وتركيب گروه درماني ودرمان نگهدارنده نالتركسون » ( ارائه شده درهفتمین كنگره پژوهشهاي روانپزشكي وروانشناسي در ايران ، 1384) .

10- ارایه مقاله« بررسي عوامل خطر ساز و محافظت كننده در وابستگي به مواد» ( ارائه شده  در كنگره اعتياد چالش ها ، درمانها ، زنجان 1381).

4-     چاپ مقاله مصاحبه انگيزشي  در درمان سوء مصرف مواد ( فصلنامه صداي مشاوربهزیستی شهرستان تهران، سال اول ، شماره 2، تابستان 1383 )

5-     ارایه مقاله "مروری ترمیم شناختی با استفاده از کامپیوتر در اختلال بیش فعالی- نقص توجه"(ارائه شده در چهارمین سمپوزیوم نوروسایکولوژی ایران آبان 1388)

6-      ارایه مقاله " عوامل پیش بین رضایت از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران ( پنجمین کنگره بهداشت روان دانشجویان دانشگاههای کشور 1389)

7-     چاپ مقاله Social Phobia Symptoms: Prevalence and Sociodemographic Correlates"

                   ( Archives of Iranian Medicine, Volume 13, Number 6, November 2010 )

8-      ارائه مقاله attention process training in ADHD  به شکل سخنرانی در دوازدهمین کنگره آسیایی- اروپایی روانشناسی   ( استانبول، ترکیه، 2011)

9-     بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر در چهارمین کنگره بین المللی علوم اعصاب (موسسه علوم شناختی، تهران، 1390)

10-  ارزیاب سلامت روان کارکنان استخدامی شرکت نفت(1381)

11- مجری ارزیابی سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی (1385)

12- مجری ارزیابی سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی (1386)

13- مجری ارزیابی سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی (1385 )

14- همكار طرح پژوهشي «همه گير شناسي  فوبياي اجتماعي در استان  گلستان» (1384).

15- همكاري با ماهنامه پيام مشاور مركز مشاوره دانشگاه تهران دفتر مركزي مشاوره وزارت  علوم

16-  همكاري در اجراي طرحهاي پيشگيري از سؤ مصرف مواد در محيط خوابگاههاي دانشگاه تهران

17-  مجري طرح بررسي هزينه اثربخشي برنامه هاي پيشگيري از سؤمصرف مواد (ستاد مبارزه با مواد مخدر،1386).

18- مجری طرح عوامل پیش بین رضایت از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران 1388

19- مجری طرح بررسی میزان رضایت از خدمات مراکز مشاوره دانشگاههای شهر تهران 1389

20- ارائه مقاله "متغیرهای پیش بین رضایت از خدمات مراکز مشاوره دانشگاههای شهر تهران"(دانشگاه گیلان، 1391).

 

مدرس كارگاههایي با عناوین:

      1-   گروههاي درماني اجتماعات درمان مدار ( تهران، 1381).

2-  مصاحبه انگيزشي  (مركز مشاوره دانشگاه تهران، 1382)

3-     اصول مقدماتي شناخت و پيشگيري از سوء مصرف مواد در محيطهاي دانشگاهي ( مركز مشاوره دانشگاه تهران، شهرستان ديزين، 1382).

4-     كارگاه مديريت زمان ( مركز مشاوره دانشگاه تهران، 1382).

5-     پيشگيري از مصرف مواد برای آموزش رابطين تخصصي  ( دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، 1383).

6-      مصاحبه انگيزشي  در درمان سوء مصرف و وابستگي به مواد(بهزيستي استان گيلان، رشت، 1383).

7-     درمان شناختي- رفتاري سوء مصرف و وابستگي به مواد ( بهزيستي استان گيلان، رشت، 1383 ).

8-     مصاحبه انگيزشي  در درمان سوء مصرف و وابستگي به مواد ( بهزيستي شهرستان تهران، مركز اجتماع درمان مدار هجرت، 1383).

9-     كارگاه استراتژيها واصول پيشگيري از مصرف مواد(همدان، 1385).

10- کارگاه درمان شناختی رفتاری برای سوء مصرف مواد(همدان، 1386)

11-  سخنرانی در مورد مصاحبه انگیزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان(1386)

12- كارگاههاي مهارتهاي زندگي در دانشكده امور اقتصادي(تهران، 1385).

13- درمان شناختی رفتاری برای اختلالات شخصیت بهزیستی شهرستان تهران 1387

14-  اصول پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور بهزیستی شهرستان تهران 1387

15- کارگاه پیشگیری از اعتیاد  برای کارکنان دانشگاه تهران( مرداد 1388)

16-  کارگاه مهارت های ارتباطی برای کارکنان شعب بانک صادرات (تهران، 1388)

17- کارگاه مهارتهای کنترل استرس برای کارکنان شعب بانک صادرات (تهران، 1388)

18- کارگاه مهارتهای کنترل استرس برای کارکنان شرکت هواپیمایی ماهان(تهران، 1388)

19- پیشگیری از اعتیاد مبتنی بر مشاوره تلفنی درخانواده( دفتر جرم و پیشگیری از خشنونت سازمان ملل، 1388)

20- اصول مشاوره برای روانشناسان و مددکاران شرکت نفت(اصفهان، 1388)

21- آشنایی با اصول سنجش و آزمونهای روانی برای روانشناسان و مددکاران شرکت نفت(مشهد، 1388)

22- پیشگیری از خودکشی برای روانشناسان و مددکاران شرکت نفت( اصفهان، 1389)

23- گروه درمانی برای برای روانشناسان و مددکاران شرکت نفت( اصفهان، 1389)

24- کارگاههای پیشگیری از اعتیاد برای مدرسین پیشگیری از اعتیاد شهرستان تهران ، دوره مقدماتی(ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دانشگاه تهران،1389).

25- مجموعه کارگاههای تخصصی اختلالات روانی و مهارتهای زندگی برای مشاوران آموزش و پرورش منطقه 16 تهران(1389)

26-  درمان شناختی- رفتاری برای مشاوران آموزش و پرورش منطقه 2 تهران(1389و 1390)

27- کارگاه درمان شناختی رفتاری برای مشاوران سازمان بهزیستی کشور(کرمان، 1389)

28- کارگاه آسیب شناسی خانواده برای مشاوران بهزیستی کشور(سمنان، 1390)

29- کارگاههای پیشگیری از اعتیاد برای مدرسین پیشگیری از اعتیاد شهرستان تهران ، دوره میانی(ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دانشگاه تهران،1390).

30- کارگاه مهارتهای زندگی برای مشاوران بهزیستی( استان گلستان، 1390)

31- کارگاه درمان سوگ برای مشاوران و مددکاران شرکت نفت(تهران، 1390)

32- کارگاه پیشگیری از اعتیاد برای نیروهای حراست پالایشگاه پارس جنوبی(عسلویه، 1390)

33- سخنرانی پیشگیری از اعتیاد برای مشاوران آموزش و پرورش (استان بوشهر،1390)

34- کارگاه درمان شناختی- رفتاری برای اعتیاد برای دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(1390)

35- کارگاه پیشگیری و مداخله در خودکشی برای کارشناسان بهزیستی کشور، 1390).

36-  مجموعه کارگاههای پیشگیری از اعتیاد برای دانش آموزان دبیرستانها( استان بوشهر، 1390)

37- ترمیم شناختی با استفاده از کامپیوتر در اختلال بیش فعالی- نقص توجه( مرکز مشاوره دانشگاه علوم تربیتی و روانشاسی دانشگاه تهران، 1390).

38- کارگاه پیشگیری از اعتیاد برای روانشناسان و مشاوران(دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1391).

 

اخبار و رویدادهای جدید

کارگاه های عموم

0 7702

فرزند پرورری - مقابله با اهمالکاری - مدیریت خشم - ارتباط موثر بین فردی - تربیت جنسی - آموزش جراتمندی - مهارت های ارتباط موثر زناشویی

RSS

تسهیلات و تخفیف ها

 

تسهیلات مرکز زندگی برای توسعه­ی آموزش حرفه­ای روانشناسان و مشاوران

به لطف خدا و پشتیبانی متخصصان توانمند و نام­آور و در سایه استقبال در خور توجه دانشجویان و دانش­آموختگان روانشناسی کشور، گام های سودمندی را در آموزش حرفه­ای روانشناسی برداشته است.

با توجه به درخواست شرکت­کنندگان در کارگاه­های آموزشی و به منظور تسهیل حضور همکاران بیشتری از حرفه، مرکز زندگی در نظر گرفته است تسهیلات زیر را برای شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی روانشناسی زمستان ۱۳۹5 اعمال نماید.

     1-به دلیل جایگاه رفیع فعالان عرصه آموزش، مشاوران شاغل در وزارت آموزش و پرورش  می­توانند در دو کارگاه      تخصصی از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار شوند.

2-برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ازای هر کارگاه تخصصی تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

3-  چنانچه فردی تمایل به شرکت در بیش از یک کارگاه داشته باشد به ازای کارگاه­های دوم به بعد ۵ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

4-روانشناسان و مشاوران معرفی شده از کلیه ارگان­ها  و سازمان­ها، در صورتی که حداقل ۵ نفر باشند، به ازای هر کارگاه تخصصی تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

 

تبصره: استفاده از تسهیلات بند ۲ و ۳ به صورت همزمان بلامانع است.

 


دریافت گواهی ها از طریق پست

تسهیلاتی جدید برای شرکت کنندگان شهرستان ها

با توجه به اینکه گواهی شرکت در کارگاه ها با یک فاصله زمانی از سازمان نظام روانشناسی دریافت می شود بر این اساس مرکز زندگی در نظر گرفته است برای افراد متقاضی کارگاه­های آتی که مقیم شهرستان ها هستند در صورت علاقمندی آنها با اخذ وجهی، مقدمات ارسال پستی گواهی­ ها را فراهم آورد.  

پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی

 

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi