تلفن: 02188230956 تا 8  - 09109187028  | کانال تلگرام | اینستاگرام

اخبار و رویدادهای جدید
RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگیدکتر کارینه طهماسیان

رزومه دکتر کارینه طهماسیان

 

نام : کارینه

نام خانوادگی: طهماسیان

پست الکترونیکی: k_tahmassian@sbu.ac.ir

آدرس محل کار: اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده  

شماره تماس: 29902394

دانشکده: پژوهشکده خانواده

گروه: خانواده با نیازهای ویژه

مرتبه علمی: استادیار

عضویت در پژوهشکده:خانواده

·       عضويت در مراکز علمي و پژوهشي

1- عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

2-عضو قطب علمی خانواده

3-عضو انجمن هنردرمانی ایران

4-عضو  هیئت مدیره انجمن روانشناسی بالینی کودک  و نوجوان

5- عضو انجمن روانشناسی ایران

·       زمینه تخصصی

1- آسیب شناسی و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی

2- مدیریت رفتاری والدین

3- آموزش مهارت های زندگی کودکان

4- خوداثرمندی کودکان، نوجوانان و والدین

5- مداخله در بحران ویژه کودکان و خانواده ها

·       سوابق تحصیلی

  1- دکترای روانشناسی بالينی از دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی (1384).

2-کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی از دانشگاه علوم پزشکی ايران: انستيتو روانپزشکی تهران، (1375).

 3-کارشناسی روانشناسی بالينی از دانشگاه الزهرا (1368).

·                    مقالات چاپ شده

1-    بررسی تاثیر آموزش فرزندپروری ویژه کودکان اتیستیک بر تنیدگی والدینی مادران کودکان اتیستیک

طهماسیان کارینه، خرم آبادی راضیه، چیمه نرگس    (زیر چاپ)

2-    اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری در کاهش ترس از شب کودکان

ابراهیمی دهشیری وجیهه، مظاهری محمدعلی، طهماسیان کارینه

مجله علوم رفتاری، 1390، 5 (17)، 260-253

3-  نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی

اناری آسیه، طهماسیان کارینه، فتح آبادی محبوبه

فصلنامه روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، 1390، 8 (29)، 34-27

4-    اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران

طالعی علی، طهماسیان کارینه، وفائی نرگس

فصلنامه خانواده پژوهی، 1390، 7 (27)، 324-311

3- بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه شاخص استرس فرزند پروری در مادران کودکان عادی 12-7 سال

فدایی زهرا،دهقانی محسن، طهماسیان کارینه، فرهادی فاطمه

مجله پژوهش در علوم رفتاری، 1389، 8(16)، 81-91

4-Relationship between self-efficacy and symptoms of anxiety, depression, worry and social avoidance in a normal sample of students.

طهماسیان کارینه، جلالی مقدم نیلوفر

Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences (1389)  

5-تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد-نوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر  تهران

ابوئی مهریزی محبوبه، طهماسیان کارینه، خوش کنش ابوالقاسم

مجله خانواده پژوهی، (1389، 6 (23)، 393-404

6- عوامل موثر برخود اثرمندی والدینی مادران کودکان 2تا 6سال

طهماسیان کارینه، اناری آسیه، فتح آبادی محبوبه

مجله خانواده پژوهی، (1389، 6(24)،483-495

7- The effectiveness of life skill training on social adjustment in children

Rahmati, B., Adibrad, N., Tahmassian, K., Saleh Ssedghpoor, B.

Procedia Social and Behavioral Science, 2010 (online available)

 

7-بررسی استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار

خرم آبادی راضیه، پوراعتماد حمید، طهماسیان کارینه،نرگس چیمه

  مجله خانواده پژوهی، (1388 ، 5 (19) ، 387-400

8- رابطه ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان 

طهماسیان کارینه، اناری آسیه

مجله روانشناسی کاربردی، (1388، 1 (9)، 84-94

9-اثر مستقیم و غیر مستقیم خوداثرمندی اجتماعی در احساس تنهایی نوجوانان ایرانی

طهماسیان کارینه، اناری آسیه، بهرام صالح صدق پور

 مجله علوم رفتاری (1388، 2، 93-98)

 10-تاثیر آموزش والدین بر کاهش علایم کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله ای

جلالی محسن  ، پوراحمدی الناز  ، شعیری محمدرضا ، طهماسیان  کارینه

 مجله دانشور،(1388، 34، 29-38)

11-تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن

طهماسیان کارینه، اناری آسیه، کرملو سمیرا، شفیعی تبار مهدیه

 فصلنامه روانشناسان ایرانی، (1388، 21، 7-14)

12-بررسی اثر کوتاه مدت آموزش برنامۀ فرزندپروري مثبت بر تغییر شیوه های فرزندپروری مادران كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي

پوراحمدی الناز، جلالی محسن ، شعیری محمدرضا ، طهماسیان کارینه

مجله خانواده پژوهی (1388، 5(20)، 519-532

13-بررسی رابطه خود اثرمندی و طرد همسالان در نوجوانان

کارینه طهماسیان، غلامرضائی مریم

مجله روانشناسی دانشگاه تبریز، 1388، (14)، 107-122

14-اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

طهماسیان کارینه

. فصلنامه روانشناسی کاربردی(1387) ،4 و5، 373-389

15 - The Direct and Indirect Impact of Emotional Self-Efficacy on   -Adolescence Depression: Bardura’s Agentic Model of Depression  

طهماسیان کارینه، جزایری علیرضا، محمدخانی پروانه، قاضی طباطبائی محمود

 نشريه بين­المللی روانشناسی (1387). ، 2، 62-76

 

16-تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله ای

جلالی محسن  ، پوراحمدی الناز  ، شعیری محمدرضا ، طهماسیان  کارینه

مجله خانواده پژوهی (1387) ،16، 353-368

17-مدليابی خوداثرمندی جسمانی در افسردگی نوجوانان.

طهماسیان کارینه، جزایری علیرضا، محمدخانی پروانه، قاضی طباطبائی محمود

  مجله توانبخشی  (1386)،29 ، 34-45

18-نقش تحصيلات والدين در خوداثرمندی دختران و پسران نوجوان

طهماسیان کارینه، فتی لادن

مجله خانواده پژوهی(1385)، 8، 355-370

19-تاثير مستقيم و غيرمستقيم خوداثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان، تحليل مسير از خوداثرمندی اجتماعی به افسردگی

طهماسیان کارینه، جزایری علیرضا، محمدخانی پروانه، قاضی طباطبائی محمود

مجله رفاه اجتماعی(1384)، 19، 113-124

20-خوداثربخشی در نظريه آلبرت بندورا

طهماسیان کارینه

  مجله علمی ـ کاربردی دفتر مرکزی مشاوره دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(1381)، 2 و 3

21-تاثير آموزش والدين در کاهش اختلالات رفتاری کودکان

طهماسیان کارینه، مهریار امیرهوشنگ، بوالهری جعفر، بیرشک بهروز

  فصلنامه انديشه و رفتار(1376)، 3،  54-60

The Direct and Indirect (Through Worry and Academic Achievement) Impacts of Emotional Self-efficacy on Adolescence Depression: Bandura’s Agentic Model of Depression

Karineh Tahmassian, Parvaneh Mohammadkhani, Mahmood Ghazeetabatabaei

Iranian Psychological Association (2007), 2 (1), 62-76.

The Influence of Emotion-rich Reminiscing on Emotional Development of Children

Maede Aboutalebi, Mohamad Ali Mazaheri, Karineh Tahmassian

Procedia social and Behavioral Sciences (2010),

·        چکیده مقالات کنگره ها

-         The Efficacy of Cognitive Behavioral parent training Program on Mothers Parental Self Efficacy &Symptoms of ODD  (EABCT,Geneva,2012)

-         The Influencing factors of Parental Self Efficacy in Mothers of children under2years old (EABCT,Geneva,2012)

-         Efficacy of Mindfulness Based Cognitive therapy on Emotional Resiliency &Emotion Regulation (EABCT,Geneva,2012)

-         اشتغال زنان: استرسهای والدگری و بهره گیری از حمایتهای اجتماعی

طهماسیان کارینه، اناری آسیه

گنکره جهانی خانواده و جهانی شدن

1391، دانشگاه شهید بهشتی

-         نوجوانان و شبکه های اجتماعی: آسیبها، مدیریت و پیشگیری

اناری آسیه، طهماسیان کارینه، اناری رضوان

گنکره جهانی خانواده و جهانی شدن

1391، دانشگاه شهید بهشتی

-         روشهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

طهماسیان کارینه، اناری آسیه

همایش ملی زنان سرپرست خانوار در تربیت فرزندان

1390، دانشگاه شهید بهشتی

 

-         سن، تحصیلات و تعداد فرزندان: زنان سرپرست خانواده و نگرانی نسبت به آینده فرزندان

اناری آسیه، طهماسیان کارینه

همایش ملی زنان سرپرست خانوار در تربیت فرزندان

1390، دانشگاه شهید بهشتی

-         فرزندپروری: نگاهی تطبیقی از منظر اسلام، مسیحیت و روانشناسی

طهماسیان کارینه، اناری آسیه

چهارمین همایش نواندیشی دینی

1390، دانشگاه شهید بهشتی

-         The influencing factors of parenting stress in Iranian mothers

طهماسیان کارینه، اناری آسیه، فتح آبادی محبوبه

International conference on social science and humanity (ICSSH 2011)

The difference between social phobia and shyness in early maladaptive schemas

Golamrezaei,M., Tahmassian,K., Yazdkhasti,H.

Congress of European asoociation for behavioral and cognitive therapies 2010,Milan

Efficacy of a CBT-Based self-Esteem enhancement intervention for behavioral emotional problems in at risk female adolescents

Jafari, H., Borjali,A., Tahmassian. K.,

6th world congress of behavioral and cognitive therapies, 2010, boston, Massachusetts

Relationship between self-efficacy and mental health in iranian adolescents.

Tahmassian,k. and Jalali, N.

World Congress 2009 of The World Federation For Mental Health

September, 2-6, 2009, Athens, Greece

Training Mothers in Elaborative Conversational Style as an Event Unfolds

Abutalebi, M., Tahmassian, K.

International Congress of Behavioral, Cognitive and Psychological Science,2010, Singapore

The Impact of Social Efficacy beliefs on Adolescence Depression.

  Tahmassian, K., Jazaeri, A., Mohamadkhani, P., Ghazitabatabai

V World Congress of Behavioral Cognitive Therapies 2007, Barcelona,Spain

15- تعیین، رتبه بندی و مقایسه عوامل تنش زای کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان در شهرتهران

عزیزی نرگس، منصور لادن، طهماسیان کارینه، موسوی فریده

سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان، تهران دی ماه 1389

13-تاثیر برنامه "ارتقاء رشد روانی-اجتماعی کودک از طریق تعامل با مادر"بر خوداثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال

ابارشی زهره، طهماسیان کارینه، مظاهری محمدعلی، پناغی لیلی

چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی (1389)

12- The Difference between Social Phobia and Shyness in Early Maladaptive Schemas

Gholamrezaei, M., Tahmassian, K., Yazdkhasti, H.

Congress of  European Association for Behavioral & Cognitive Therapies

Milan (2010) 

·       روانپزشکی کودک، ،EABCT آسیب شناسی خانواده

12-Relationship between self-efficacy and mental health in Iranian adolescents

طهماسیان کارینه، جلالی نیلوفر

کنگره جهانی فدراسیون جهانی بهداشت روان، یونان (1388)

11-Training Mothers in Elaborative Conversational Style as an Event Unfolds

ابوطالبی مائده، طهماسیان کارینه

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، شناختی و روانشناختی سنگاپور (1388)

10-تاثیر آموزش اصول تعامل غنی بر تعامل مادر- کودک در طول یک بازی ساختار دار

طهماسیان کارینه، ابوطالبی مائده

دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1388)

9-اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش ترس شب کودکان

ابراهیمی وجیهه، مظاهری علی ،طهماسیان کارینه

 دومین کنگره سراسری  هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1388)

8-نقش تحصيلات والدين در افسردگی، اضطراب و اضطراب اجتماعی دختران و پسران نوجوان شهر تهران

طهماسیان کارینه، خرم آبادی راضیه

  سومين کنگره ملی آسيب­شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی(1387).

7-اثر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت ( 3p ) در تغییر شیوه های فرزندپروری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای

جلالی محسن  ، پوراحمدی الناز  ، شعیری محمدرضا ، طهماسیان  کارینه

سومين کنگره ملی آسيب­شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی  (1387)

 The Impact of Academic Efficacy and Peer Rejection on Iranian6-                                                      Adolescents Depression.

 طهماسیان کارینه

مقاله پذيرفته شده در دومين کنگره بين­المللی روابط بين فردی یونان (2008)

The Effectiveness of Parent management Training in Parent Child 5-Relationship and Parental Self Efficacy of mothers with Autistic children. طهماسیان کارینه

ششمين کنگره روان درمانی شناختی  ايتاليا (2008).

4-سلامت عمومی در مادران کودکان اتیستیک و مادران کودکان بهنجار

خرم آبادی راضیه، پوراعتماد ، طهماسیان کارینه

 همایش منطقه ای ازدواج و خانواده استان چهارمحال و بختیاری(1387)

The Impact of Social Efficacy beliefs on Adolescence Depression.3-

  طهماسیان کارینه، جزایری علیرضا، محمدخانی پروانه، قاضی طباطبائی محمود

مقاله ارائه شده در پنجمين کنگره جهانی درمانهای شناختی ـ رفتاری، اسپانيا. (2007)

 

2-کاربرد قصه در آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان

 طهماسیان کارینه

اولين کنگره سراسری هنردرمانی در ايران، دانشگاه شهید بهشتی(1385)

1-نظريه واکنش خواننده داستان

  طهماسیان کارینه

اولين کنگره سراسری هنردرمانی در ايران، دانشگاه شهید بهشتی (1385).

·       کتاب ها

کتاب "آشنایی با حمایت های روانی اجتماعی برای پزشکان عمومی"

ویراستار طهماسیان کارینه  ،نویسندگان بوالهری جعفر ، چیمه نرگس، علی بیگی ندا، طهماسبی سیامک

 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و یونیسف، نشر دانژه (1388)

خانواده درمانی "مفاهیم و روشها" 

ترجمه دهقانی محسن، زاده محمدی علی، طهماسیان کارینه

تهران:نشر دانژه(1387).

برنامه روان بهداشتياران مدارس

نوری ربابه، طهماسیان کارینه، ثانوی میترا

اداره کل تغذيه و بهداشت مدارس، وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور (1378).

مهارتهايي برای زندگی

نوری ربابه، طهماسیان کارینه،

اداره کل تغذيه و بهداشت مدارس، وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور (1377).

راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای معلمان و مربيان

  نوری ربابه، طهماسیان کارینه،

اداره کل تغذيه و بهداشت مدارس، وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور (1377).

فعاليتها و شيوه­های آموزش مهارتهای زندگی برای معلمان و مربيان

  نوری ربابه، طهماسیان کارینه،

اداره کل تغذيه و بهداشت مدارس، وزارت آموزش و پرورش با همکاری معاونت امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور (1377).

برنامه­های بهداشت روان مدرسه: واحد بهداشت روان ـ سازمان جهانی بهداشت

مترجم: نوری ربابه، طهماسیان کارینه،

. معاونت امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور(1377)

پایان نامه ها

1-تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجانی دختران نوجوان

استاد مشاور، پژوهشگر: نغمه تقوی، تابستان 1387

2-بررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر تهران، بیتا رحمتی، تابستان 1387

3-اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری در کاهش ترس شب کودکان

استاد مشاور، پژوهشگر:وجیهه ابراهیمی دهشیری، شهریور 1387

4-اثرآموزش برنامه فرزند پروری مثبت بر کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای

استاد مشاور:دکترکارینه طهماسیان، پژوهشگر، محسن جلالی، تابستان 1386

5- اثربخشی مداخلات مبتنی بر ارتقاء عزت نفس در کاهش مشکلات رفتاری دختران نوجوان پرورش یافته در سبک فرزند پروری مستبدانه

استاد مشاور:دکترکارینه طهمایسان، پژوهشگر: هلیا جعفری، پاییز 1388

6-تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد-نوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر تهران

استاد راهنما:دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشگر: محبوبه ابوئی مهریزی، شهریور 1388

7- اثر آموزش سبک محاوره بسط یافته و محتوای غنی هیجانی به مادران در افزایش حافظه خود واقعه نگاری و آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی

استادمشاود: دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشگر: مائده ابوطالبی، زمستان 1388

8- بررسی تاثیر آموزش مادران بر کاهش مشکلات تغذیه کودکان

استاد مشاور:دکترکارینه طهماسیان، پژوهشگر: شیرین زینالی، پاییز 1389- 90

9- بررسی اعتبار،روایی و ساختار عاملی فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری در مادران کودکان عادی 12-7 ساله شهر تهران

استاد مشاور:دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشگر: زهره فدایی، شهریور 1388

10- تاثیر آموزش برنامه "ارتقاء رشد-روانی اجتماعی کودک از طریق تعامل با مادر" بر خود اثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال

استاد راهنما:دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشگر:زهره ابارشی، دی 1388

 

کارگاه های آموزشی

1.      کارگاه آموزشی "شناخت درمانی کودکان"، 8ساعت، انجمن روانشناسی ایران

2.      کارگاه آموزشی "مهارت های زندگی برای کودکان" 32ساعت، انجمن روانشناسی ایران

3.      کارگاه آموزشی "آموزش مدیریت رفتاری والدین(فرزند پروری مثبت)" ،8ساعت، انجمن روانشناسی ایران

4.      آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان از طریق شیوه های خلاق:قصه، بازی، نمایش، 8ساعت، دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران

5.      کارگاه آموزشی "مهارت خودآگاهی و همدلی"، 8ساعت، انجمن روانشناسی ایران

6.      کارگاه آموزشی "آموزش مدیریت رفتاری به والدین نوجوانان"، 8 ساعت: انجمن روانشناسی ایران، 1389

7.      کارگاه آموزشی "درمان شناختی رفتار اضطراب کودکان"، 8 ساعت: انجمن روانشناسی ایران، 1389

8.      کارگاه آموزشی "مهارت شیوه های فرزندپروری"،32 ساعت: بنیاد شهید و امور ایثارگران، 1389

9.      کارگاه آموزشی "آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان کمرو"، 8 ساعت: انجمن روانشناسی ایران، 1390

10.  کارگاه آموزشی "ارتقاء تاب آوری هیجانی در کودکان: برنامه FRIENDS "، 8 ساعت: انجمن روانشناسی ایران، 1390

11.  کارگاه آموزشی "شیوه های تربیت فرزندان در خانواده های تک والد"، همایش ملی زنان سرپرست خانوار، 1390

طرح ها

1-    اصول، سیاست ها،راهبردها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در کشور

همکار طرح،زمستان 1387

2-    عوامل موثر بر خوداثرمندی والدین کودکان 2-6 سال

3-    عوامل موثر بر خوداثرمندی والدین کودکان زیر دو سال

4-    تاثیر آموزش والدین در تنیدگی و مقابله های مادران دارای کودکان اتیستیک

5-    بررسی خانواده سالم، ویژگیها و آسیب شناسی خانواده ایرانی از دیدگاه متخصصان