فاطمه ایزدی - دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

Text/HTML
 • به نام خدا

   مشخصات عمومی

           ·            نام: فاطمه ایزدی

           ·            ایمیل: fatemeh.izadi110@gmail.com

   تحصیلات

  • دانشجوی دکترا: روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۲

  • کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸۱۳۹۰،

  • کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشکدهٔ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴۱۳۸۸،

   مقالات چاپ‌شده

  • Mohammad Fathi, Fatemeh Izadi, Narges Arab Khazaeili, and Morteza Saidian, “The Relationship between Personality Characteristics and Identity Styles with Internet addiction in Students”, European Journal of Scientific Research, 2013

  • فاطمه ایزدی، محمد فتحی، نرگس عرب خزائلی، حسین اسکندری، «مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد سالم»، نشریه‌ی تحقیقات علوم رفتاری (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال ۱۳۹۲.

  • نرگس عرب خزائلی، محمد فتحی، فاطمه ایزدی، «اثربخشی مداخله‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی  بر سبک‌های مقابله با استرس»، نشریه‌ی تحقیقات علوم رفتاری (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال ۱۳۹۲.

    مقالات ارائه‌شده

  • فاطمه ایزدی، فاطمه بهزادفر، «مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد معمولی مراکز توانبخشی اصفهان»، اولین همایش پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، خرداد ۱۳۹۱ (ارائهٔ سخنرانی).

  • فاطمه ایزدی، «مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلالات روان‌تنی و افراد سالم»، چهارمین کنگره بین‌المللی روان‌تنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، مهرماه ۱۳۹۱ (ارائه پوستر).

  • فاطمه بهزادفر، فاطمه ایزدی، «بررسی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در بروز آزار جنسی زنان شاغل شهر مشهد»، اولین همایش منطقه‌ای «بهداشت روانی زنان»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (ارائه پوستر).

    

    عناوین و افتخارات

  • رتبه ۳۰، آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی، رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۳۸۴.

  • رتبه ۱۲۰، آزمون کارشناسی ارشد، رشته‌ی روانشناسی، سال ۱۳۸۸.

  • کسب ۶ امتیاز بازآموزی در گروه B نظام‌پزشکی آلمان در چهارمین کنگره‌ی سایکوسوماتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

  • عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت ۸۱۶۶

  • عضو پیوسته ارشد انجمن روان شناسی ایران

  • ترجمه کتاب مدیریت استرس در بیماران MS

  • تالیف  ۵ فصل کتاب  آسیب‌شناسی روانی بر مبنای DSM5، و همکاری با دکتر رسول روشن چسلی

    دوره‌های آموزشی گذرانده‌شده

  • «کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج» توسط دکتر مجید محمود علیلو، انجمن روانشناسی ایران، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، خردادماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی رفتاردرمانی شناختی افسردگی» توسط دکتر حمید پورشریفی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، تیرماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه زوج‌درمانی شناختی رفتاری مقدماتی»، توسط دکتر فرشته موتابی، انجمن روانشناسی ایران، مردادماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی اصول و مبانی رفتاردرمانی شناختی»، توسط دکتر حسن حمیدپور، انجمن روانشناسی ایران، مردادماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر و جرأت‌مندی»، توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شهریورماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی کنترل خشم و حل تعارض»، توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، مهرماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی حل مسأله، تصمیم‌گیری و مدیریت زمان»، توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، مهرماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی مدیریت استرس و تنظیم خلق منفی»، توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، مهرماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی تربیت مربی مهارت‌های زندگی»، توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، آبان‌ماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه آموزشی طراحی و اجرای کارگاه مهارت زندگی: اصول و تکنیک‌ها، مهارت خودآگاهی»، توسط دکتر شهرام محمدخانی، همراه با ۲ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، آبان‌ماه ۱۳۹۱.

  • «کارگاه زوج‌درمانی شناختی رفتاری پیشرفته»، توسط دکتر فرشته موتابی، انجمن روانشناسی ایران، آذرماه ۱۳۹۱.

    

    

    

    

    سوابق کاری

  • کارشناس روانشناسی، مرکز توانبخشی طلوع، خرداد ۱۳۹۱آبان ۱۳۹۱، تحت نظر دکتر حمید طاهرخانی

  • برگزاری کلاسهای گروه‌درمانی و مهارت‌های شرکت در اجتماع در بیماران سایکوز.

  • ویزیت بیماران سایکوز و اجرای تست‌های روانشناسی.

  • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی درس مبانی روان‌شناسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی

  •  تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی درس  روان‌شناسی صنعتی برای دانشجویان رشته مدیریت

  • تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ درس روان‌شناسی صنعتی برای دانشجویان  رشته روان‌شناسی  و مدیریت

  • تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ درس مدیریت خانواده  برای دانشجویان رشته روان‌شناسی

  • برگزاری کارگاه های مربیگری مهارت زندگی، اصول و مبانی درمان‌های شناختی رفتاری و برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج و در کلینیک روان‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ

  • برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی اجرا و نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر ۴ در کلینیک روانٰ‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ

  • کار روان‌درمانی در کلینیک دانشگاه علم و فرهنگ  به مدت ۲ سال

  • کار روان‌درمانی در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت نیم سال

  • کار روان‌درمانی در خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت نیم سال

  • کار روان‌درمانی در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی تحت نظر دکتر حمید پورشریفی

    

    

    مهارت‌های عمومی

  • زبان انگلیسی، گذراندن دوره‌های مکالمه TopNotch در آموزشگاه فرهیختگان دانشگاه تهران

  • مهارت‌های نگارشی و نویسندگی

   زمینه ‌های کاری

  • مشاوره و روان‌درمانی در زمینه مشکلات روان‌شناختی نظیر اضطراب، افسردگی و وسواس و مشکلات جنسی

  • زوج‌درمانی  و خانواده‌درمانی

  • انجام آزمون‌های شخصیتی و شغلی و تشخیصی نظیر نئو، کتل، میلون، MMPI، بندر، کلونینجر، مایرزـبریگز و کالیفرنیا

  • انجام آزمون‌های هوش نظیر  هوش وکسلر کودکان، ویسکانسین و حافظه وکسلر بزرگالان

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی برای عموم و مربیگری مهارت‌های زندگی، مشاوره پیش از ازدواج، درمان‌های شناختی رفتاری و زوج درمانی و کارگاه‌های آموزشی تست‌های شخصیتی و تشخیصی و شغلی و هوش

    

   آخرین به‌روزرسانی:بهمن ۱۳۹۴

اخبار و رویدادهای جدید
RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی