متخصصان مشاوره و روان درمانی
متخصصان مشاوره و روان درمانی
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: رزومه

دکتر ندا فراهینی

متخصص روانشناسی

مشخصات فردی

ندا فراهینی

ایمیل: Farahini.n@ut.ac.ir

photo_2019-10-01_09-55-14.jpg

 

به‌نام خدا

تاریخ تولد: 1362

محل تولد: تهران

 

1. تحصیلات:

ـ کاندیدای تحصیل در مقطع پسا دکتری در دانشگاه تهران

-دفاع رساله دکتری در دانشگاه تهران،با نمره 20، با عنوان: تدوین برنامه معنادرمانی برپایه ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت والدین کودکان استثنایی، تاریخ دفاع: 4/7/1397.

ـ فــارغ التحصیل دکتــرای تخصصــی روان‌شناســی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تاریخ فارغ‌التحصیلی: 4/7/1397.

ـ دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد، با درجه ارزشیابی عالی، تاریخ دفاع: 9/4/1389.

ـ فارغ‌التحصــیل کارشناســی ارشد روان‌شناســی عمومی، دانشـگاه تربیت مدرس، تاریخ فارغ‌التحصیلی: 9/4/1389.

ـ فارغ‌التحصیل کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، تاریخ فارغ‌التحصیلی: 30/11/1385.

ـ دارای دیپلم علوم انسانی، دبیرستان رفاه، تهران، منطقه 12، تاریخ فارغ‌التحصیلی: خرداد 1380.

ـ فارغ‌التحصیل راهنمایی و دبیرستان امام صادق(ع)، تهران، منطقه 2.

ـ فارغ‌التحصیل دبستان آیین روشن، تهران، منطقه 3.

2. سوابق آموزشی درسی دانشگاهی (از دی ماه 1390 تاکنون):

 

در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی:

●دانشگاه تهران (دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی)

●دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات)

●دانشگاه شهید مطهری

●موسسه آموزش عالیآل طه (دانشگاه آل طه)

●دانشگاه پیام نور

 

تدریس دروس دانشگاهی:

●روان‌شناسی رشد با تأکید بر کودکان استثنایی (مقطع دکتری)

●دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج).....تاکنون در بیش از بیست (20) کلاس درسی دانشگاهی

●خانواده در اسلام

●حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره

●روان‌شناسی دین

●روان‌شناسی عمومی

●روان‌شناسی تربیتی

●روان‌شناسی رشد

●روان‌شناسی تجربی

●روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

●حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان

●هوش و عقب‌ماندگی ذهنی

 

 

 •  

نام درس

مقطع تحصیلی

محل تدریس

ترم تحصیلی

 1.  

روان‌شناسی رشد با تأکید بر کودکان استثنایی

دکتری تخصصی

روان‌شناسی عمومی

دانشگاه آزاد واحد قم

مهر 98

 1.  

روان‌شناسی رشد با تأکید بر کودکان استثنایی

دکتری تخصصی

 •  

دانشگاه آزاد واحد قم

مهر 98

 1.  

حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره

کارشناسی مشاوره

دانشگاه ال طه

مهر 98

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

کارشناسی

روان‌شناسی

دانشگاه آل طه

مهر 98

 1.  

خانواده در اسلام

 •  

علوم تربیتی

دانشگاه آل طه

بهمن 97

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 97

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 97

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 97

 1.  

روان‌شناسی تجربی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 97

 1.  

روان‌شناسی تجربی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 97

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 96

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 96

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 96

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

مهر 96

 1.  

روان‌شناسی دین

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 96

 1.  

روان‌شناسی دین

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 96

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 95

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 95

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

 1.  

خانواده در اسلام

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

 1.  

روان‌شناسی عمومی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

 1.  

هوش و عقب‌ماندگی ذهنی

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

مهر 95

 1.  

حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

مهر 95

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 94

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 94

 1.  

روان‌شناسی رشد 2

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 94

 1.  

روان‌شناسی کودکان استثنایی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 94

 1.  

روان‌شناسی عمومی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 94

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 94

 1.  

هوش و عقب‌ماندگی ذهنی

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

مهر 94

 1.  

روان‌شناسی تجربی

 •  

دانشگاه شهید مطهری

مهر 94

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه شهید مطهری

بهمن 93

 1.  

روان‌شناسی تجربی

 •  

دانشگاه شهید مطهری

بهمن 93

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 93

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 93

 1.  

روان‌شناسی کودکان استثنایی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 93

 1.  

روان‌شناسی رشد 2

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 93

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه شهید مطهری

مهر 93

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه شهید مطهری

مهر 93

 1.  

حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

مهر 93

 1.  

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

بهمن 92

 1.  

روان‌شناسی عمومی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 92

44

دانش خانواده (روان‌شناسی ازدواج)

 •  

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مهر 92

 1.  

روان‌شناسی تربیتی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 91

 1.  

روان‌شناسی عمومی

 •  

موسسه آموزش عالی آل طه

بهمن 91

 1.  

روان‌شناسی تجربی

 •  

دانشگاه پیام نور کرج

بهمن 90

 

 

سوابق آموزشی دیگر:

●مدرس دروس روان‌شناسی در اولین دوره تربیت مربی کودک در بنیاد فارس‌المؤمنین و دریافت گواهی تدریس، سال 1395.

●مدرس کارگاه‌های مختلف در سطح مدارس و دانشگاه‌ها (پرورش خلاقیت، روش‌های مقابله با اضطراب و آموزش Relaxation و...).

●مدرس آموزش خانواده برای والدین کودکان استثنایی مجتمع نابینایان نرجس در سال 93.

3. سوابق حرفه‌ای و اجرایی:

 

ـ در حال انجام:

●کاندیدای دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره.

●عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، 1398.

●عضو هیأت داوران هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی، 1398.

●عضو هیات داوران اولین همایش قرآن و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، 1398.

●عضو هیأت موسس انجمن علمی حقوق کودک ایران از سال 1398 ـ ادامه دارد.

●مدیر ارزیابی و نظارت موسسه آموزش عالی آل طه از سال 1398 ـ ادامه دارد.

●طراح و مجری دوره تربیت پژوهشگر، آموزش توسط اینجانب، برای دانشجویان علاقه‌مند به پژوهشگری در دانشگاه آل طه، از تابستان 1398 ـ ادامه دارد.

●عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره سپهر زندگی از سال 1397 ـ ادامه دارد.

●معاون پژوهشی پژوهشکده روان‌شناسی موسسه آموزشی آل طه از 28/7/97 ـ ادامه دارد.

●مدیر و سرپرست گروه روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی موسسه آموزشی آل طه از 26/5/94 ـ ادامه دارد.

●هیأت علمی داخلی موسسه آموزشی آل طه از سال 1394 ـ ادامه دارد.

●مشاور ـ ارائه مشاوره روان‌شناختی (مشاوره ازدواج و مهارت‌های زوجیت ـ معنادرمانی ـ معنا و هدف زندگی ـ افزایش نشاط معنوی ـ کاهش اضطراب و افسردگی و سردرگمی ـ مشاوره کودک) به بیش از پانصد مراجع در پانصد ساعت در مرکز مشاوره موسسه آموزشی آل طه، مرکز مشاوره طنین آرامش، مرکز مشاوره سپهر زندگی و مرکز مشاوره زندگی از سال 1391 ـ ادامه دارد.

●عضو انجمن کودکان استثنایی ایران از سال 1391 ـ ادامه دارد.

●عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از سال 1389 ـ ادامه دارد.

ـ انجام شده:

●مؤسس رشته مشاوره در موسسه آموزشی آل طه در دوره مدیرگروهی در سال 1398.

●طراحی هسته مطالعاتی منابع اصلی درسی رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی، تابستان 1398. دانشگاه آل طه (انجمن علمی روان‌شناسی).

●طراح و مجری کارگاه تخصصی تشخیص تا درمان اختلالات شخصیت، توسط دکتر علی فتحی آشتیانی، پنجشنبه 14 شهریور 1398، دانشگاه آل طه.

●طراح و مجری کارگاه تخصصی مرور خویشتن، توسط دکتر رضا پورحسین، دوشنبه 7 مرداد 1398 به مدت 4 ساعت، دانشگاه آل طه.

●طراح و مجری کارگاه تخصصی پرورش فرزند هوشمند و خلاق، توسط غلامعلی افروز، سه‌شنبه 11 تیر 1398 به مدت 8 ساعت، دانشگاه آل طه.

●طراح و مجری کارگاه تخصصی مهارت‌های زندگی، توسط دکتر ناصر صبحی قراملکی، دوشنبه 20 خرداد 1398 به مدت 8 ساعت، دانشگاه آل طه.

●عضو هیأت داوران سومین کنگره ملی روان‌شناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی، دانشگاه تهران، 1396.

●اجرا به عنوان مجری در دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، 16 و 17 اسفند 96 در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

●سخنران برنامه رادیویی خشت اول با موضوع «تربیت فرزند» در تابستان 96.

●استاد مشاور پایان نامه خانم فاطمه توحیدی با عنوان «جبر و اختیار از دیدگاه علامه طباطبایی با نظر به آرای کارل راجرز» مورخ 29/3/96، موسسه آموزشی آل طه.

●دبیر گروه روان‌شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از خرداد 1392 الی خرداد 1395.

●اجرا به عنوان مجری در اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان، 19 و 20 آبان 1395 در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

●معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی موسسه آموزشی آل طه از 13/11/95 به مدت یک سال.

●مدیر پژوهشکده‌های علوم انسانی موسسه آموزشی آل طه از 13/11/95 به مدت یک سال.

●موسس رشته روان‌شناسی در موسسه آموزشی آل طه در دوره مدیرگروهی در سال 1395.

●معاون نشست‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های علمی و مسابقات موسسه آموزشی آل طه از 16/5/94 به مدت یک سال.

●معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی موسسه آموزشی آل طه از 4/8/94 به مدت یک سال.

●مدیر دفتر کنفرانس‌ها، همایش‌ها و مسابقات موسسه آموزشی آل طه از 25/8/94.

●معاون پژوهشی پژوهشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی موسسه آموزشی آل طه از 16/5/94 به مدت یک سال.

●مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش موسسه آموزشی آل طه از 4/9/94 به مدت یک سال.

●مدیر مرکز مشاوره، بهداشت و درمان موسسه آموزشی آل طه از 7/9/94 به مدت یک سال.

●مدیر گروه قرآن و روان‌شناسی پژوهشکده قرآن و علمموسسه آموزشی آل طه از 18/9/94 به مدت یک سال.

●توانبخشی کودک دارای اختلال آسپرگر همراه با نقص توجه ـ بیش فعالی، 40 ساعت، سال 1392.

●اجرا به عنوان مجری در برنامه تقدیر از اساتید بازنشسته دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 1392.

●انجام فعالیت پژوهشی در انستیتو روانپزشکی ایران،تابستان 1390.

●حضور مداوم در مهدهای کودک، به منظور اجرای تست هوش و سنجش هوش کودکان، زمستان 1390.

●اجرای تست هوش و سنجش هوش کودکان، دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه، تابستان 1390.

●عضو کمیته ویرایش مقالات سومین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران، زمستان 1389.

●عضو کمیته ویرایش مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، بهار 1389.

●کارشناس مرکز توسعه خلاقیت، جهاد دانشگاهی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، آبان 1387 تا فروردین 1389.

4. مقالات علمی ـ پژوهشی

1.Yaghoobnezhad, Sajed and Farahini, Neda (2013). Development of a social cognition training program based on theory of mind and evaluating its effectiveness on reducing behavioral problems in adolescents with Down’s syndrome. 5th International conference of cognitive science. ICCS.

 

2.Neda Farahini, GholamAli Afrooz, Seyyed Kazem Rasoulzadeh Tabatabaei and Maryam Tajik Esmaeili (2011).The role of shyness in anticipating creativity among the gifted. Social and behavioral sciences. ELSEVIER Procedia. Social and behavioral sciences 30, 1476-1480, WCPC.

 

3.Maryam Tajik Esmaeili, Masoumeh Karimi, Kazem Rasoulzadeh Tabatabaie, Alireza Moradi and Neda Farahini (2011).The effect of post-learning positive arousal on working memory. Social and behavioral sciences. ELSEVIER Proscenia. Social and behavioral sciences 30, 1457-1460, WCPC.

 

1.فراهینی، ندا؛ افروز، غلامعلی؛ غباری بناب، باقر و ارجمندنیا، علی‌اکبر (1397). ارزیابی اثربخشی برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی بر نشاط معنوی والدین کودکان استثنایی، نشریه علمی ـ پژوهشی توانمندسازی کودکان استثنایی (پذیرش شده).

2.فراهینی، ندا؛ افروز، غلامعلی؛ غباری بناب، باقر و ارجمندنیا، علی‌اکبر (1397). ارزیابی اثربخشی برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی بر رضامندی زوجیت والدین کودکان استثنایی، نشریه علمی ـ پژوهشی روان‌شناسی خانواده. (پذیرش شده).

3. سایه موسوی صاحب‌الزمانی، محمدپارسا عزیزی، شراره عبدلله‌خانی، ندا فراهینی و احمد احمدی (1393). تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری بر بهبود سلامت روان‌شناختی مادر و وزن نوزاد، مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 5(1)، 137ـ154.

4.ندا فراهینی، غلامعلی افروز و سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی (1392). رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان، نشریه علمی ـ پژوهشی روان‌شناسی مدرسه. پیاپی 8. زمستان 92. صفحه 137ـ153.

5.محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه و ندا فراهینی(1392). تاثیر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری و روش حل مساله بر شیوه‌های تربیتی، کنترل خشم و سلامت روان مربیان پیش دبستانی، مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، سال 3، شماره 2، ص 5 الی 22.

6.ندا فراهینی، غلامعلی افروز و سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی (1389). رابطه کمرویی با خلاقیت و مؤلفه‌های آن در تیزهوشان، مجله روان‌شناسی معاصر (دو فصلنامه علمی ـ پژوهشیانجمن روان‌شناسی ایران)، دوره پنجم، زمستان 89، صفحه 579ـ581.

ارائه شده در سومین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران.

7.ناصر صبحی قراملکی و ندا فراهینی (1389). سلامت روان دانشجویان در گروه‌های جامعه سنجی. ارائه شده در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار، بهار 1389، صفحه 197ـ198.

 

5. کتب تألیفی

1.افروز، غلامعلی؛ فراهینی، ندا، ساجدی‌نیا، نقدنامه روان‌شناسی (4)، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397.

2.افروز، غلامعلی؛ ارجمندنیا، علی‌اکبر و فراهینی، ندا، نقدنامه روان‌شناسی (3)، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.

 

6. توانایی‌های علمی مرتبط با رشته تخصصی (روان‌شناسی)

●شرکت در کارگاه تخصصی مرور خویشتن، توسط دکتر رضا پورحسین، دوشنبه 7 مرداد 1398 به مدت 4 ساعت. دانشگاه آل طه.

●شرکت در کارگاه تخصصی پرورش فرزند هوشمند و خلاق، توسط غلامعلی افروز، سه‌شنبه 11 تیر 1398 به مدت 8 ساعت. دانشگاه آل طه.

●شرکت در کارگاه تخصصی مهارت‌های زندگی، توسط دکتر ناصر صبحی قراملکی، دوشنبه 20 خرداد 1398 به مدت 8 ساعت. دانشگاه آل طه.

●شرکت در دهمین کنگره بین‌المللی روان‌درمانی/ اجلاس آسیایی روان درمانی خانواده محور، تاریخ 23 و 24 اردیبهشت 1397.

●شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی چالش‌های ملی و بین‌المللی در قلمرو کودکان استثنایی، توسط دکتر غلامعلی افروز، در تاریخ 3/10/95 به مدت 8 ساعت در مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره احیا.

●شرکت در دوره آموزش عالی آزاد مربیگری مهارت‌های ازدواج، مورخ 19/11/95 به مدت 8 ساعت در موسسه آموزش عالی آزاد مدت و دریافت گواهینامه پایان دوره.

●شرکت در کارگاه آموزشی اعضای هیأت علمی/ اعضای در حال جذب/ دانشجویان دکتری در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی در تاریخ 28/6/95 به مدت 8 ساعت، توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

●شرکت در کارگاه‌های آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن، توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، در تاریخ 21 الی 23 خرداد 1394.

●شرکت در دوره کارورزی از آبان 1390 الی اسفند 1393 هفته‌ای سه روز در مرکز خدمات روان‌شناختی و مشاوره احیا به عنوان دستیار استاد دکتر غلامعلی افروز و زیر نظر اساتید مجرب روان‌شناسی و مشاوره.

●شرکت در همایش ملی (پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرم) توسط معاونت اجتماعی ناجا در تاریخ 6/7/93 به مدت 8 ساعت.

●شرکت در همایش ملی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در تاریخ 16 بهمن 1393.

●شرکت در کارگاه «افسردگی و روش‌های مؤثر خوددرمانگری» توسط آقای دکتر غلامعلی افروز، به مدت 8 ساعت، در تاریخ 20/2/1392.

●شرکت در کارگاه وسواس، کلینیک دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شهریور 1392.

●شرکت در کارگاه اختلالات روانی ـ حرکتی، توسط آقای دکتر افروز در آبان 1392 به مدت 8 ساعت و کسب دو امتیاز بازآموزی.

●شرکت در کارگاه هوش آزمای استنفورد ـ بینه توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری در آبان 1391.

●شرکت در کلاس‌ها و واحدهای درسی متعدد دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد روان‌شناسی، به دلیل مغایر بودن رشته دوره کارشناسی، به منظور تقویت پایه علمی روان‌شناسی (از جمله شرکت در کلاس‌های درس روان‌شناسی تجربی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دریافت گواهی، توسط دکتر حمزه گنجی، هر هفته در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، نیمسال دوم 91-90)

●شرکت در کارگاه «مهارت‌های خودآگاهی»، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 20/5/1390 و به مدت 4 ساعت.

●شرکت در کارگاه «رفتار درمانی شناختی دو قطبی»، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 21/5/1390 و 4/6/1390 و به مدت 7 ساعت.

●شرکت در کارگاه «رفتار درمانی شناختی هراس»، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 3/6/1390 و به مدت 4 ساعت.

●شرکت در کارگاه «سنجش و فرمول‌بندی در رفتار درمانی شناختی»، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 17/4/1390 و به مدت 4 ساعت.

●شرکت در کارگاه «مصاحبه تشخیصی»، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 17/4/1390 و به مدت 4 ساعت.

●شرکت در سومین همایش سراسری روان‌پزشکی کودک و نوجوان، در تاریخ 13 تا 15 مهرماه 1389، به مدت 24 ساعت.

●شرکت در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، در تاریخ 22/2/1389 تا 23/2/1389، به مدت 2 روز.

●شرکت در کارگاه آموزشی «هوش وکسلر کودکان» توسط دکتر ابوالفضل کرمی، از تاریخ 4/7/1389 تا 2/8/ 1389 ، به مدت 16 ساعت و کسب 3 امتیاز بازآموزی.

●شرکت در کارگاه آموزشی «استرس و راه‌های مقابله با آن» و کسب مهارت تنش‌زدایی (relaxation)، توسط آقای دکتر محمد خدایاری فرد، در تاریخ 19/7/1389، به مدت 4 ساعت و کسب 1 امتیاز بازآموزی.

●شرکت در کارگاه آموزشی «مثبت‌نگری و کاربرد آن در روان درمانی و مشاوره»، توسط آقای دکتر محمد خدایاری فرد، در تاریخ 24/8/1389 و به مدت 4 ساعت.

●شرکت در «کارگاه پرورش خلاقیت کودکان» در تاریخ 31/4/1388، توسط مرکز توسعه خلاقیت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و به مدت 4 ساعت.

●شرکت در Third International Conference Of Cognitive Science، درتاریخ 3 تا 5، March، سال 2009 ، به مدت 3 روز.

●شرکت در کارگاه تخصصی روان‌شناسی ازدواج توسط استاد دکتر غلامعلی افروز، با موضوع «مبانی روان‌شناختی اصول و مؤلفه‌های کفویت در زوجیت»، در تاریخ 29/11/1388، به مدت 12 ساعت و کسب 3 امتیاز بازآموزی.

●شرکت در دوره آموزشی «خلاقیت» از تاریخ 26/8/1387 تا 3/9/1387 توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس و به مدت 12 ساعت.

●شرکت در دوره آموزشی «پدیدآیی شخصیت با تأکید بر بهداشت روانی»، توسط دکتر کاظم رسول‌زاده طباطبایی، در تاریخ 1/12/1387 تا 1/4/1388 و به مدت 20 ساعت.

●شرکت در سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، در تاریخ 6/9/1386 تا 8/9/1386، به مدت 30 ساعت و کسب 10 امتیاز بازآموزی.

 

7. توانایی‌های علمی و پژوهشی

●شرکت در کارگاه مقاله‌نویسی به سبک APA و ونکور، توسط دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا، 13 اردیبهشت 1398 به مدت 8 ساعت در مرکز مشاوره آوای ایمان.

●شرکت در کارگاه «شیوه انجام پژوهش و نگارش پایان‌نامه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی» به مدت 8 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

●شرکت در کارگاه «استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان‌نامه، رساله و طرحپژوهشی» به مدت 9 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

●شرکت در کارگاه «آشنایی با اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی» به مدت 7 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

●شرکت در کارگاه «آشنایی با شیوه‌های تولید و چاپ مقاله‌های علمی در مجله‌های ISI» به مدت 9 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

●شرکت در کارگاه «شیوه نقد آثار علمی و کتاب» به مدت 9 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

●شرکت در کارگاه «آیین مقاله‌نویسی»، توسط دکتر منصور عبدی از تاریخ 5/9/1389 تا 22/9/1389 و به مدت 12 ساعت.

●شرکت در کارگاه آموزشی «SPSSپیشرفته»، توسط آقای دکتر حجت‌اله فراهانی، زمستان 1389 و بهار 1390 و به مدت 10 ساعت.

 

8 . توانایی‌های عمومی:

●دارای گواهی پایان دوره‌های مختلف کامپیوتر شامل: IT، WINDOWS،INTERNET،WORD،POWEPOINT و ...

●دارای سطح تافل زبان انگلیسی (آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران) و شرکت در دیگر دوره‌های مهارتی زبان انگلیسی شامل فن ترجمه، خوشنویسی زبان و ...

●آشنایی با زبان عربی در سطح متون تخصصی فقهی.

●شرکت در دوره‌های آموزشی حوزه‌های مختلف، علمی، هنری، فنیو ... ( نجوم، علوم دینی، شعر سرایی، نمایشنامه‌نویسی، داستان‌نویسی، خطاطی، نقاشی، طراحی، معرق کاری، مروارید بافی، قلاب بافی، آشپزی، گلدوزی، خیاطی، گریم، فعالیت‌های رزمی و ....) (دوره راهنمایی و دبیرستان و ادامه دارد).

●مشارکت در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی شامل فعالیت‌های قرآنی، سرود، تواشیح، تئاتر، اجرای برنامه‌ها به عنوان مجری و... و برگزیده شدن در بسیاری از مسابقات تا سطح کشوری (دوره راهنمایی و دبیرستان).

 

9. افتخارات

●منتخب الگوی موفق فارغ‌التحصیلان، توسط دبیرستان امام صادق(ع) (سال 1398).

●کسب نمره 20 از رساله دکتری در دانشگاه تهران (1397).

●برگزیده توسط دانشجویان در مسابقه انتخاب «استاد محبوب» در موسسه آموزشی آل طه (سال 1393).

●منتخب الگوی موفق فارغ‌التحصیلان، توسط دبیرستان رفاه (سال 1393).

اولین دستیار پژوهشی، آموزشی و حرفه‌ای اولین استاد ممتاز دانشگاه تهران، استاد دکتر غلامعلی افروز (دوره دکتری).

●برگزیده مدرسه برای شرکت در المپیاد ادبی (دوره دبیرستان ـ سال 1378).

●کسب بالاترین نمره هوش در آزمون هوش مدرسه، سطح هوشی تیزهوش (در ارزیابی دوره‌های راهنمایی و دبیرستان).

●کسب مدال در مسابقات شنا (دوره دبیرستان ـ سال 1378) و کسب مهارت و برگزیده شدن در سایر مسابقات ورزشی شامل والیبال، بدمینتون، کارتینگ، دومیدانی، تکواندو، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و... .

●برگزیده مدرسه برای شرکت در المپیاد ریاضی (دوره دبیرستان ـ سال 1377).

●حافظ 10 جزء قرآن، کسب رتبه و دریافت تقدیرنامه در مسابقات حفظ قرآن منطقه (دوره دبیرستان ـ سال 1376).

●توانایی شعرسرایی و نوشتن متون ادبی و حافظ بخش بسیاری از دیوان اشعار بزرگان، برگزیده مدرسه برای شرکت در مسابقات شعرسرایی (دوره راهنمایی ـ سال 1375).

●کسب امتیازات عالی در مسابقات هنر (شامل نقاشی، طراحی و خوشنویسی) در مدرسه (دوره راهنمایی ـ سال 1375)

●کسب رتبه برگزیده کشوری در انجام تحقیق علمی (دوره راهنمایی ـ سال 1374).

قبل از دبستان، توانایی خواندن و نوشتن به فارسی و انگلیسی،وبرگزیده عنوان «نوابغ دبستان» در سال اول دبستان( 1369).

 

10. مراجع

دکتر غلامعلی افروز، استاد ممتاز دانشگاه تهران.

دکتر محمد خدایاری فرد، استاد دانشگاه تهرانو رییس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

دکتر رضا اکبریان، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رییس دانشگاه ال طه.

دکتر رضا پورحسین، دانشیار دانشگاه تهران.

دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا،دانشیار دانشگاه تهران.

دکتر علی فتحی آشتیانی، استاد دانشگاه بقیه‌الله.

دکتر ناصر صبحی قراملکی، دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی.

خانم ناهید رجبی، مدیر راهنمایی و دبیرستان وقت امام صادق(ع).

 
مطلب بعدی دکتر ناصر صبحی قراملکی
چاپ
11985 به این مطلب امتیاز دهید:
4/9

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
اخبار و رویدادهای جدید
0 233

پیام تسلیت

 

مرکز مشاوره ی زندگی با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامی جناب آقای دکتر مرتضی کشمیری را خدمت ایشان و خانواده‌ی محترمشان تسلیت عرض نموده و صبر جزیل  ‎برای ایشان آرزومند است.

RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی