Text/HTML

 

شرح حال علمی دکتر یاسمین عابدینی

 

الف : کتاب های ترجمه شده :

1-  محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی (1389)  .گروه درمانگری شناختی-رفتاری . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

2- محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی (1383) . ارزیابی وشناخت-رفتار درمانی نوجوانان. تهران : انتشارات سمت .

3- الهه حجازی و یاسمین عابدینی (1383) . هوش عملی در زندگی روزمره. تهران : انتشارات آگاه.

 

ب :کتاب های تالیف شده :

1- محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی (1390)  .نظریه ها و اصول خانواده درمانی و کاربرد آن در درمان اختلالات کودکان و نوجوانان :معرفی رویکردهای معنوی و شناختی - رفتاری همراه با دستو العمل راهنمای درمانی در جلسات خانوادگی. تهران : انتشارات دانشگاه تهران .

2--  محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی (1386)  . مشكلات سلامتی نوجوانان وجوانان . . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

 

ج :مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده:

1- یاسمین عابدینی ، بی بی عشرت زمانی و علی خردمند (2012) .تاثیر وضعیت اشتغال مادران و سبک های فرزندپروری بر میزان خودکنترلی، اعتیاد به بازی های رایانه ای و پیشرفت تحصیلی. اعتیاد و سلامت، شماره 5 ،23-32.

2- یاسمین عابدینی و سالار فرامرزی (1391) .گزارشی کیفی از آموزه های دینی در کتاب های درسی دوره ابتدایی. پژوهش های کاربردی روانشناختی ، شماره 7،13-28 .

3- سالار فرامرزی و یاسمین عابدینی (1391) .ميزان توجه كتاب هاي درسي دوره ابتدايي به آموزش مؤلفه‌هاي هوش هيجاني .مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، شماره 1 ،63-84.

4- بی بی عشرت زمانی ، یاسمین عابدینی و شهناز شهریاری (1391) . رابطه روش استفاده تلفن همراه و صفات شخصيتی دانشجويان .علوم روانشناختی ، شماره 41 ،106-118 .

 

6 – Bibi Eshrat  Zamani & yasamin abedini( 2012).The role of mass media and socio-economic status of families in studentsfamiliarity with Satanism in Iranian universities’ students”’.  Interdisciplinary, Journal Of Contemporary Research In Business , 6(3) ,423-438.

 7- شعله امیری ، فاطمه احمدی و یاسمین عابدینی (1390).تحول حافظه کاذب در کودکان .روانشناسی تحولی ، 28 ، 365-376 .

8– Bibi Eshrat  Zamani & yasamin abedin i( 2012).Internet Addiction Based on Personality Characteristics of Kerman. .  Interdisciplinary, Journal Of Contemporary Research In Business , 3(4) ,84-91.

9-  یاسمین عابدینی و بی بی عشرت زمانی (1390). گزارشی مقدماتی از علل گرايش نوجوانان و جوانان به فرقه های شيطان پرستی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه اصفهان . علوم روانشناختی ،  شماره38 ،242-255 .

10-یاسمین عابدینی ، بی بی عشرت زمانی و محبوبه السادات کدخدایی (1390) . مدلی علی از روابط میان سبک های فرزند پروری ، اعتیاد به بازی های رایانه ای و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر . مجله روان شناسی و علوم تربیتی ، شماره 2 ، 21-34 .

11-  یاسمین عابدینی ، رضا باقریان و و محبوبه السادات کدخدایی (1389) . بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي - فراشناختي با پيشرفت تحصيلي: آزمون مدل هاي رقيب.تازه های علوم شناختی ،شماره 3 (47) ،34-48 .

12- نرجس اميني ، بی بی عشرت زمانی و یاسمین عابدینی (1389) . سبك هاي يادگيري دانشجويان پزشكي . مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي .شماره 2(26) ،141-147.

13-  بی بی عشرت زمانی ، یاسمین عابدینی ، جعفر دانشجو و فریبا حیدری (1389) .بررسی ميزان آشنايی دانشجويان دانشگاه اصفهان با فرقه های شيطان پرستی با تاکيد بر نقش رسانه ها و جايگاه اجتماعی- اقتصادی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شماره 18 ، 181-202 .

 

14- یاسمین عابدینی (1388) .

 

 

مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رشته ی ریاضی:نقش واسطه ای راهبرد های یادگیری در ارتباط میان اهداف پیشرفت. نو آوری های آموزشی ، شماره 32 ، 98-117 .

 

 

15-  محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی (1388).درمان ترکيبي شناختی -رفتاری و دارویي اختلال هذيانی (تک بررسی).

علوم روانشناختی ، شماره 30 ، 245-263 .

16-  -  محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی  و همکاران (1387).اثر بخشی مداخلات شناختی - رفتاری بر سلامت روان شناختی زندانیان.علوم رفتاری ،شماره 4 ، 2830290 .

 

18- یاسمین عابدینی (1386).مدل ساختاري اهداف روي آوردي-عملكردي، درگيري تحصيلي وپيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني .علوم روانشناختی ، شماره 23 ،282-304 .

19- محمد خدایاری فرد ، عباس رحیمی نژاد و یاسمین عابدینی (1387).بررسي عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي دانشجويان شاهد وغير شاهد.علوم اجتماعی و انسانی ، شماره 3(23) ،25-42 .

20- محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی(1386) . گزارش موردي از شناخت-رفتاردرماني اختلال دو قطبي(مانيك-دپرسيو)

.مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،شماره 3(37) ،121-138 .

21-- محمد خدایاری فرد  ، خشایار صادقی و یاسمین عابدینی (1386). خانواده درمانی شناختی-رفتاری همراه با کاروپراکتیک در درمان اختلالات روان تنی . پژوهش در سلامت روانشناختی ، شماره 1 ، 5-15 .

22- یاسمین عابدینی (1385).مروري بر مباني فلسفي ، ويژگي ها وروشهاي پژوهشي كيفي . مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،شماره 2 ،159-185 .

23-  یاسمین عابدینی و محبوبه السادات کدخدایی (1391) .زمون مدل خودنظم بخشی پینتریچ: ارائه مدل های علّی رقیب از روابط بین متغیرهای انگیزشی، شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر در رشته ریاضی- فیزیک .پژوهش های روانشناختی ، شماره 29 ،45-58 .

24- نرجس اميني ، بی بی عشرت زمانی و یاسمین عابدینی (زیر چاپ) .مقايسه رسانه های آموزشی مورد استفاده اساتيد دانشکده های علوم پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی در فرايند ی ياددهی/ يادگيری از ديدگاه دانشجويان. دانشور رفتار.

25- نرجس اميني ، بی بی عشرت زمانی و یاسمین عابدینی (1391) . بررسی ميزان همخوانی سبک های يادگيری دانشجويان با رسانه های مورد استفاده اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان . پژوهش های روانشناختی ، شماره 29 ،59-67 .

26- یاسمین عابدینی و مریم حق بین (1391 ) . بررسي درستی و قابلیت اعتماد مقیاس اعتياد نوجوانان دانش آموز به بازي های رايانه‌اي . علوم روانشناختی ، شماره 42 ، 157-165 .

27--فقيهي، علي نقي و عابديني، ياسمين (1382). كاربرد شناخت- رفتار درمانگري در اختلالا وسواس فكري- عملي نوجوانان با تأكيد بر متون اسلامي (مطالعه موردي)، مقالة ارائه شده در همايش جوان و آرامش روان، پژوهشكده حوزه ودانشگاه، قم: پژوهشكده حوزه ودانشگاه، ص 225 تا 245.

28-خداياري فرد، محمد؛ فقيهي، علي نقي؛ غباري بناب، باقر؛ شكوهي يكتا، محسن؛ به پژوه، ‌احمد؛ افروز، غلامعلي؛ عابديني، ياسمين و پاك‌نژاد، محسن (1386). گزارش مقدماتي تهيه و آماده‌سازي پرسشنامه دينداري دانشجويان. خلاصه مقاله ارائه شده در دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان، اول تا سوم. ارديبهشت 1386، تهران: دانشگاه علوم پزشكي ايران.

29-خداياري‌فرد، محمد وعابديني، ياسمين (1384). گزارشي از يك مورد درمان روان‌پويشي اختلال وحشت‌زدگي با گرايش روابط موضوعي و روان‌شناسي خود. مجلة روان‌شناسي و علوم تربيتي، دوره جديد، سال سي و پنجم، شماره 2، ص 39-61.

30-عابديني، ياسمين (1382). رابطه كيفيت دوستي و راه‌هاي مقابله با تنيدگي در نوجوانان دختر: بررسي نقش واسطه‌اي جايگاه اجتماعي- اقتصادي. مجله روان‌شناسي و علوم تربيتي، شماره 2، ص 174- 154.

31-عابديني، ياسمين (1382). رابطه موفقيت تحصيلي، راههاي مقابله با تنيدگي و جايگاه اجتماعي- اقتصادي در نوجوانان دختر. مجله روانشناسي، شماره 1، ص 30-17.

32-عابديني، ياسمين (1383). رابطه كيفيت دوستي و پيشرفت تحصيلي در نوجوانان دختر در پرتو جايگاه اجتماعي- اقتصادي. مجله علوم روانشناختي، شماره 10، ص 164-151.

33-خداياري‌فرد، محمد و عابديني، ياسمين (1382). كاربرد خانواده درمانگري (مبتني بر فنون شناختي- رفتاري) در سه تك بررسي وسواس- بي‌اختياري. مجله علوم روانشناختي، شماره 6، ص 124-101.

34-عابديني، ياسمين (1381). دختران نوجوان: رابطه پيشرفت تحصيلي و عوامل غير شناختي. پژوهش زنان، شماره 4، ص 179- 161.

35- علی نقی فقیهی و یاسمین عابدینی (1381) . مقايسهْ رويكرد شناخت-رفتار درمانگري اسلامي با رويكرد سنتي در زمينهْ علايم، پيشگيري ودرمان اختلال وسواس فكري-عملي . مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات سومين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي ، قم : پزوهشکده حوزه و دانشگاه .

36-خداياري‌فرد، محمد و عابديني، ياسمين (1383). كاربرد شناخت- رفتار درمانگري درباره اختلال شخصيت هيستريائي و پارانوئيدي (تك بررسي). مجله علوم روانشناختي، شماره 9، ص 24-6.

37-خداياري‌فردي، محمد و عابديني، ياسمين (1380). مقايسه كارايي روش‌هاي شناخت- رفتار درمانگري و شناخت- رفتار درمانگري توأم با دارو درماني در مبتلايان به اختلال وسواس فكري- علمي. مجله روان‌شناسي و علوم تربيتي، شماره 1، ص 179- 145.

38-خداياري‌فرد، محمد و عابديني، ياسمين (1385). خانواده درمانگري شاختي- رفتاري در يك تك بررسي سوء استنفادة جنسي از نوجوانان. مجله علوم روانشناختي، شماره 17، ص 34-16.

39-خداياري فرد، محمد و عابديني، ياسمين (1384). گزارش كاربرد خانواده درمانگري شناختي- رفتاري در يك «تك بررسي» اختلال هويت جنسي. مجله علوم روانشناختي، شماره 16، ص 321- 305.

40-خداياري‌فرد، محمد و عابديني، ياسمين (1385). خانواده درمانگري شناختي- رفتاري در درمان بيماران مبتلا به دردهاي عضلاني استخواني. فصلنامه روانشناسان ايراني، شماره 8، ص 285- 277.

41-خداياري‌فرد، محمد، محمد، محمدرضا و عابديني، ياسمين (1382). درمان‌شناختي- رفتاري اختلال تبدل‌خواهي جنسي با تأكيد بر درمان معنوي: بررسي موردي. فصلنامه انديشه و رفتار 35، شماره 3، ص 21-12.

42-خداياري‌فرد، محمد و عابديني، ياسمين (1387). كاربرد خانواده درماني شناختي- رفتاري در درمان اختلال دوقطبي (مانيك- دپرسيو): گزارش موردي. مجله روانشناسي و علوم تربيتي، شماره 1، ص 174- 162.

43- بی بی عشرت زمانی ، زهرا کیانی و یاسمین عابدینی (1390 ) .مقايسه رسانه ها و منابع حمايت كننده دانشجويان مجازي و غير  . مجازي ، خلاصه مقاله ارایه شده  به صورت پوستر در همایش ملی  آموزش در 1404 ، مشهد.

44- فاطمه احمدی ، شعله امیری و یاسمین عابدینی (1389). تحول حافظه كاذب كلمات و تصاوير دركودكان ، مقاله ارایه شده درسومين كنگره انجمن روانشناسي ايران : تهران ، دانشگاه شهید بهشتی .

45-  بی بی عشرت زمانی ، زهرا کیانی و یاسمین عابدینی  (1388) . تعيين سبک های ياد گيری دانشجويان دانشگاه اصفهان به منظور ارتقاء کيفيت آموزش الکترونيکی . خلاصه مقاله ارایه شده در سومين همايش کشوری کاربرد یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی ، مشهد : دانشگاه علوم پزشکی مشهد .

46- محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی (1388) . گزارش موردی از خانواده درمانی شناختی- رفتاری اختلال هویت جنسی . مقاله ارایه شده در  پنجمین همایش مشاوره خانواده و بهداشت جنسی ،قم : پزوهشکده حوزه و دانشگاه .

47- محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی  (1388) .خانواده درمانی معنوی_ مذهبی :تاریخچه. زیر بنای نظری و تجربی .اصول و فنون آن . مقاله ارایه شده در اولین همایش ملی معنا داری زندگی ، اصفهان : دانشگاه اصفهان .

48- یاسمین عابدینی و الهه حجازی (1377) .مدل معادلات ساختاری: بررسی نقش واسطه ای ابعاد شناختی، فراشناختی،عاطفی و رفتاری درگیری تحصیلی در ارتباط بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی. مقاله ارایه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی با موضوع آموزش و پرورش شناختی ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس .

د- طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

1- -  بی بی عشرت زمانی ، و یاسمین عابدینی (1389). بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و وابستگی به اینترنت دردانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان .طرح پژوهشی خاتمه یافته ، کرمان : مرکز تحقیقات علوم اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی کرمان .

2- یاسمین عابدینی (1388).نقش واسطه اي متغيرهاي شناختي ،فراشناختي و عاطفي در ارتباط بين خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني ، طرح پژوهشی خاتمه یافته ، اصفهان : امركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي صفهان .

3-  محمد خدایاری فرد  ، یاسمین عابدینی و همکاران (1386). روان درمانگري وتوانبخشي زتدانيان وبررسي اثر بخشي ان در زندان رجائي شهر كرج . طرح پژوهشی خاتمه یافته ،تهران : اداره كل سازمان زندان هاي استان تهران.

4- محمد خدایاری فرد  ، خشایار صادقی و  یاسمین عابدینی (1384) . كاربرد خانواده درماني شناختي-رفتار همراه با كايروژراكتيك در درمان اختلالات روان تني(عضلاني-استخواني).طرح پژوهشی خاتمه یافته ، تهران : دانشگاه علوم پزشكي تهران .

5-  محمد خدایاری فرد  ، عباس رحیمی نژاد  و  یاسمین عابدینی (1385) . مقايسه اي رابطه باور هاي ديني، نگرش سياسي-اجتماعي وعملكرد تحصيلي با سازگاري جتماعي دانشجويان شاهد وغير شاهد دانشگاههاي شهر تهران . طرح پژوهشی خاتمه یافته ،تهران: بنياد شهيد انقلاب اسلامي ودانشگاه تهران.

 

 

 

17- یاسمین عابدینی ، الهه حجازی ، حسین سجادی و محمود قاضی طبا طبا یی (1387) .

نقش واسط هاي درگيری تحصيلی در ارتباط بين اهداف اجتنابی - عملکردی و پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان دختر در رشته ی علوم انسانی .پژوهش های تزبیتی و روانشناختی ، شماره 1 ،41-58 .

5-یاسمین عابدینی(1390) .

پيش بينی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دبيرستانی بر اساس باورهای خود كارآمدی ، وضعيت اجتماعی اقتصادی و رشته تحصسلی .روانشناسی معاصر ،شماره 2 ، 57-70 .

اخبار و رویدادهای جدید
RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی