پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگیتلفن: 02188230956 تا 8  - 09109187028  | کانال تلگرام | اینستاگرام

اخبار و رویدادهای جدید
دکتر جمیله زارعی
مدیر سایت

دکتر جمیله زارعی

متخصص روانشناسی سلامت

 

 

مشخصات فردی

دکتر جمیله زارعی

 

پست الکترونیک: Zarei.j@iums.ac.ir

لینک وقت دهی اینترنتی (کلیک نمایید)

 

ب) تحصیلات

1383-1387: کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

1387-1389: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

1389-1394: دکتری روانشناسی سلامت- دانشگاه تهران، تهران، ایران.

➢ دیپلم بیوفیدبک از BCIA: 2014

➢ گواهی بین المللی بیوفیدبک از BFE: 2014

➢ گواهی دوره سایکوسوماتیک دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه

➢ گواهی دوره ملانی کلاین دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه

ج) کتاب های ترجمه شده

پاول کوئین(2018). بیماری های مقاربتی. ترجمه جمیله زارعی و رسول امینی، تهران، انتشارات تیمورزاده، 1398.

فازی، فازی و فازی، نانسی( 1990). آموزش روانشناختی ساختاریافته برای زنان مبتلا به سرطان پستان. ترجمه جمیله زارعی و نگین معصوم آبادی، تهران، انتشارات تیمورزاده، 1398.

سادوک، جیمز و سادوک، ویرجینیا( 2009). الکتروفیزیولوژی کاربردی در روانشناسی. ترجمه رضا رستمی و جمیله زارعی، تهران، انتشارات ارجمند، 1390.

روزنهان، دیوید و سلیگمن، مارتین( 2001). آسیب شناسی روانی. ترجمه رضا رستمی، سیامک طهماسبی، جمیله زارعی، سعیده زنوزیان و بنفشه فرزین راد، تهران، انتشارات ارجمند، 1389.

 

د) مقالات

الف- مقالات فارسی

حکیم شوشتری، میترا؛ زرافشان، هادی؛ محمدیان، مهرداد؛ زارعی، جمیله(نویسنده مسئول)، کریمی کیسمی، عیسی؛ هوشنگی، هلیا(1398). تأثير آموزش گروهي والدين بر سلامت روان والدين و كاهش مشكلات كودكان دچار اختلالات طیف اتيسم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.

 

جوادپور، صدیقه؛ مرادی، علیرضا؛ فن فوت، ماریکه، زارعی، جمیله؛ عموزاد مهدیرچی، محمد؛ تنهایی، امیرپویا(1398). اثر سطح فرسودگی شغلی بر کارکرد شناختی توجه و مولفه های سلامتی اجتماعی-روانی در کارکنان غیرعملیاتی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.

 

زارعی، جمیله؛ طرفداری، اعظم؛ پورحسین، رضا؛ حبیبی عسکرآباد، مجتبی(1396). رابطه طرحواره های جنسیتی با سلامت جنسی در زنان یائسه. فصلنامه رویش.

زارعی، جمیله؛ پورحسین، رضا؛ طرفداری، اعظم؛ حبیبی عسکرآباد، مجتبی (1395). طراحی و آزمون یک مدل زیستی- روانی در سلامت جنسی زنان یائسه: نقش واسطه ای مولفه های فرهنگی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.

زارعی، جمیله؛ پورحسین، رضا؛ طرفداری، اعظم؛ حبیبی عسکرآباد، مجتبی (1394). رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه. فصلنامه رویش.

بیدست، فهیمه؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله (1391).  بررسی رابطه سوء مصرف مواد با اختلالات خلقی و اضطرابی. فصلنامه رویش.

زارعی، جمیله؛ برجعلی، احمد، رستمی، رضا؛ طهماسبی، سیامک، بابایی، صفورا (1390). بررسی مقایسه ای تاثیر نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به افسرده خویی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 

ب- مقالات انگلیسی

Masoum abadi, Negin; Zarei, Jamileh( corresponded author), Mortazavi, Seyedeh Salehe; Omrani poor, Ramesh(2020). The effectiveness of psychoeducational group on post-traumatic growth: a randomized clinical trial. Journal of Iranian medical council( JIMC).

Hadadian, Z., & Zarei, J. (2016). Relationship between toxic leadership and job stress of knowledge workers. Studies in business and economics, 11, 84-89.

Rostami,R., Sadeghi,V., Zarei,J., Haddadi, P., Mohazzab Torabi, S. Salamati,P., (2013)Concurrent validity of persian version of wechsler intelligence scale for children- fourth edition and cognitive assessment system in patients with learning disorder.Iran J Pediator, 23, 183-188.

Salamati, P., Rostami,R., Sadeghi,V., Zarei,J., Mohazzab Torabi, S. (2012). P-329 - Concurrent validity of persian version of wechsler intelligence scale for children- fourth edition and cognitive assessment system in patients with learning disorder. European Psychiatry, Volume 27, Issue null, Page 1

 

 

Ghorbani, Nima; Watson, P.J.; Zarei, Jamileh; and Shah mohammadi, Khadijeh( 2010). Muslim extrinsic cultural religious orientation and identity: relationships with social and personal adjustment in Iran, Journal of Beliefs and Values, 1,15-28.

ﻫ) طرح های تحقیقاتی

صفوی فر، فرنوش؛ یوسفی، نازیلا؛ زارعی، جمیله؛ افتخار، مریم؛ پیرویان، فرزاد. ارزیابی و مدیریت دیسترسهای جامعه در بحران کرونا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1399.

زارعی، جمیله؛ جوادپور،صدیقه؛ مرادی، علیرضا(1398). اثر سطح فرسودگی شغلی بر کارکرد شناختی توجه و مولفه های سلامتی اجتماعی-روانی در کارکنان شرکت نفت. مرکز تحقیقات سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1398.

رستمی، رضا؛ صادقی، وحید؛ نصرت آبادی، مسعود؛ زارعی، جمیله و سلامتی، پیمان. بررسي رابطه بين آزمون هاي هوشي وكسلر كودكان-  ويرايش چهارم (WISC-IV) و سيستم ارزيابي شناختي (CAS) در كودكان مشكوك به اختلال يادگيري (LD). گروه روانشناسی دانشگاه تهران، 1389.

رستمی، رضا و زارعی، جمیله. بررسی تحلیلی و مقایسه ای میزان اختلالات جنسی در معتادان مرد شهر تهران.گروه روانشناسی دانشگاه تهران، 1387.

و) سمینارها و کنفرانس ها

و-1) سمینارهای داخلی

زارعی، جمیله؛ قنبری، نیکزاد؛ واعظی پور، فاطمه؛ شیراوند، رحیم(1397). رابطه سلامت معنوی با سلامت عمومی در سالمندان شهر تهران با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خودشکوفایی. همایش سالمندی در ایران( با رویکرد روانی اجتماعی)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

Rahmati, Narges; Rostami, Reza; Zarei, Jamileh (2012). The effectiveness of neurofeedback on development of entrepreneurial personality characteristics of primary school students in Tehran. Basic and clinical neuroscience congress, November 2012, Tehran, Iran.

ساجدی، سارا؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ لاریجانی، روجا؛ فرهانیان، فاطمه؛ عزیزی، کورش (1394). شیوع اختلالات خلقی و رابطه آن با سابقه کودک آزاری و سلامت عمومی در دانشجویان شهر تهران. پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران-اردیبهشت 1394-تهران-ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ خلیلی، سکینه؛ عزیزی، کورش؛ لاریجانی، روجا (1390). بررسی مقایسه ای شیوع اختلالات اضطرابی و رابطه آن با سابقه کودک آزاری و سلامت عمومی در دانشجویان شهر تهران. بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران-آبان 1390- تهران-ایران.

زریابی، عاطفه؛ رستمی، رضا و زارعی، جمیله (1390). رضایت زناشویی و بدکارکردی جنسی. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی- آبان 1390- تهران- ایران.

شریف زاده، شرمین؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله و رجب، اسدالله (1390). کژکاری جنسی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی- آبان 1390- تهران- ایران.

زارعی، جمیله؛ رستمی، رضا و برجعلی، احمد (1389). تاثیر نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به افسرده خویی. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران- اسفند 1389- تهران- ایران.

رستمی، رضا؛ اسکویی، آرزو؛ قربانی، نیما و زارعی، جمیله( 1388). بررسی مقایسه ای پنج عامل شخصیت در افراد وابسته به مواد افیونی تحت درمان با متادون و افراد بهنجار. همایش یافته های نوین در روانشناسی، اسفند 1388- اهواز- ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ ضمیری نژاد، سمیه؛ دهقانی آرانی، فاطمه (1388). بررسی سابقه سوء استفاده جنسی، فیزیکی، عاطفی و کلامی در دوران کودکی معتادان مرد در مقایسه با جمعیت غیرمعتاد. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- آبان 1388- تهران- ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قپانچی، آلا (1388). بررسی رضایت زناشویی در والدین کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در شهر تهران. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- آبان 1388- تهران- ایران.

اوحدی، بهنام؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قدرتی، گناز، احمدیان، سپیده (1388). بررسی نقش فیلم درمانی در انگ زدایی از بیماران دچار اختلالات روانپزشکی.  دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان 1388- تهران- ایران.

اوحدی، بهنام؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قدرتی، گلناز؛ احمدیان، سپیده( 1388). بررسی نقش فیلم درمانی در شتاب بخشیدن به روند رواندرمانی شناختی و تحلیلی. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان 1388- تهران- ایران.

اوحدی، بهنام؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قدرتی، گلناز؛ احمدیان، سپیده( 1388). بررسی نقش فیلم درمانی در ارزیابی همتایی جنسی- آمیزشی در مشاوره های پیش از ازدواج. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان 1388- تهران- ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله (1388). بررسی شیوع اختلالات جنسی و متغیرهای شناختی مرتبط با آنها در معتادان مرد وابسته به مواد افیونی در شهر تهران. دومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی- اسفند 1387- تهران- ایران.

زارعی، جمیله (1386). بررسی رابطه بهوشمندی و تصورات قالبی جنسیتی راجع به زنان. اولین همایش دانشجویان روانشناسی ایران. اردیبهشت 1386- تهران- ایران.

 

و-2) سمینارهای خارجی

Childhood history of abuse among Iranian adults. ESCAP 2011, Jun 2011, Helsinki- Finland.

An investigation of five factor of personality in opiod dependents and normal individuals, 2th World conference on psychology, counseling and guidance, May 2011,Antalya , Turkey.

Prevalence of anxiety disorders and it’s relationship to past child abuse history in university students in Iran, 2th World conference on psychology, counseling and guidance, May 2011,Antalya , Turkey.

Childhood abuse history among male addicts in comparison with non- addict population. First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Sexual dysfunctions and related cognitive variables in addict men.  First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Alexithymia and interpersonal problems.  First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Marital satisfaction in parents of children with attention deficit/ hyper activity disorder in comparison with parents of normal children.  First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Emotional intelligence and coping styles with stress. First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

 

 

 ز)پایان نامه ها با سمت استاد راهنما

- سائلی، مینا( 1398). نقش عوامل جمعیت شناختی، فردی و اجتماعی در تبعیت از درمان در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان نگهدارنده با آگونیست شهر تهران در سال 1397/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت/ دانشگاه علوم پزشکی ایران.

معصوم آبادی، نگین(1398). اثربخشی مداخله گروهی آموزش روانشناختی بر رشد پس از سانحه، کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی و تبعیت از درمان زنان مبتلا به سرطان پستان: بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت/ دانشگاه علوم پزشکی ایران.

قاسم زاده، مریم(1397). رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های سازش نایافته اولیه با اضطراب مرگ/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 

- کرانیان، زینب(1397). رابطه بین تمایز یافتگی خود و حس انسجام روانی با کیفیت زندگی در پرستاران زن و مرد/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

- غنچه، مهناز( 1397). نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه معنای زندگی و ابعاد بهزیستی/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

- زاهدی، صدیقه( 1396). رابطه ادراک بیماری با کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان و  اختلالات قلبی- عروقی/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ح) پایان نامه ها با سمت استاد مشاور

- جوادپور، صدیقه(1398). بررسی اثربخشی تمرینات کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مبتنی بر وب بر کاهش مولفه های زیستی- روانشناختی-اجتماعی فرسودگی شغلی پرسنل غیرعملیاتی صنعت نفت/ پایان نامه دکتری علوم شناختی- گرایش مدلسازی/ پژوهشکده علوم شناختی.

ط) علائق پژوهشی

✓ سایکواونکولوژی

✓ سلامت جنسی

✓ سلامت سالمندی

 

ی) سابقه تدریس

ی-1)دروس کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( از سال 1390 تا 1396):

روش تحقیق- نظریه های شخصیت- ارزشیابی شخصیت

ی -2) دروس کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( از سال 1394 تا 1396):

روانشناسی فیزیولوژیک- نظریه های شخصیت

ی-3) دروس کارشناسی ارشد در انستیتو روانپزشکی تهران به صورت حق التدریس( از سال 1395 تا 1397): آموزش روانشناختی- روانشناسی سلامت جنسی- روانشناسی سلامت سالمندی

ی-4) هیات علمی انستیتو روانپزشکی تهران( 1397 تا 1399).

ی-5) تدریس روانشناسی به دانشجویان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران به زبان انگلیسی در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران( 1397 تا 1399).

ی-6) تدریس مداخلات رواندرمانی به رزیدنت های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد(1398).

ک) سوابق اجرایی:

- دبیر انجمن علمی روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1385

- عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری دانشجویان روانشناسی کشور- 1386.

- دستیار پژوهشی- آموزشی گروه آتیه از سال 1387 تا 1390

- مدیر بخش بزرگسال گروه آتیه در سال 1391

 

ل) سوابق حرفه ای:

- هیات علمی انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (از سال 1390 تا 1396).

- رواندرمانگر کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران (از سال 1388 تا 1392).

- روانشناس سلامت در موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان سمر (سال 1393)

- رواندرمانگر کلینیک آموزش و پرورش منطقه 5 تهران (از سال 1390 الی 1392).

 

م) سابقه برگزاری کارگاه:

- اصول درمان شناختی- رفتاری جهت مشاوران مدارس منطقه 5 آموزش و پرورش تهران.

- بیوفیدبک- دانشگاه علوم بهزیستی

 

 

 

چاپ
1082 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
دکتر مهرنوش اثباتی

 

بسمه تعالی

مشخصات فردی

دکتر مهرنوش اثباتی

آدرس پست الکترونیکی : esbati.m@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

y دکتری تخصصی روانشناسی (مهر 1390 تا شهریور 1395)

ايران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي

عنوان رساله دکتری:برازش مدل آسیب‌شناسی روانی در درمان متمرکز بر شفقت: رویکردی فراتشخیصی به اضطراب و افسردگی

y کارشناسی ارشد مشاوره خانواده (مهر 1386 تا اسفند 1388)

ايران، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- عنوان پایان­نامه: اثربخشی زوج درمانی گروهی به شیوه شناختی-رفتاری بر افزایش صمیمیت وکاهش تفکر قطعی نگر زوج ها

افتخارات و دستاوردها

y منتخب نخستین جشنوارۀ روانشناسی و مشاوره در بخشِ "جوانان فعال در حرفه و رشتۀ روانشناسی" و کسب تندیس جشنواره، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه شهید بهشتی (1396)

y کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دورۀ دکتری تخصصی روانشناسی (1392)

y پذیرفته شده در دورۀ دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه الزهرا به عنوان استعداد درخشان (سال 1390)

y رتبه 1 آزمون ورودی و مصاحبه دورۀ دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه خوارزمی (آزمون سال 1390)

y عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا (از 1390)

y عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (از 1388 )

y کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دورۀ کارشناسی ارشد (88-1386)

کسب رتبه 26 در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مشاوره (آزمون سال 1386)

عضویت در سازمان ها و انجمن های علمی

y عضو رسمی انجمن روانشناسی بریتانیا

(Graduate member in The British Psychological Society)

y عضو رسمی انجمن علوم رفتاری بافتاری آمریکا

(Member of Association for Contextual Behavioral Science)

y عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

y عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران

عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران

مسئولیت­های علمی و اجرایی

y عضو کمیتۀ علمی نخستین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ، آسیب‌شناسی روانی و تربیت.

دانشگاه الزهرا، تهران- 1396

y عضو هیأت رئیسه، معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .

انجمن روانشناسی ایران، تهران- 1395 الی 1396

y عضو گروه تخصصی درمان‌ شناختی-رفتاری انجمن روانشناسی ایران.

انجمن روانشناسی ایران، تهران-1395

y عضو گروه تخصصی مداخله در بحران انجمن روانشناسی ایران.

انجمن روانشناسی ایران، تهران-1395

y عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دومین دوره شوراهای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، تهران-1394

y عضو سازمان اصلی و عضو کمیتۀ راهبردی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .

انجمن روانشناسی ایران، تهران- 1394

y رئیس دبیرخانه الکترونیک پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

انجمن روانشناسی ایران، تهران- 1394

y رئیس دومین شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران.

انجمن روانشناسی ایران، تهران- از 1393

y عضو اولین شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران و مسئول کمیته آموزش.

از مهر ماه 1390 تا مهر 1393

y عضو کمیتۀ علمی و داوری مقالات دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین.

دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، تهران- 1391

y عضو کمیتۀ داوری مقالات نخستین جشنواره‌ تولیدات علمی و پژوهشی دین‌پژوهان.

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، تهران-1391

y رئیس دبیرخانۀ الکترونیک و عضو کمیتۀ اجرایی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .

انجمن روانشناسی ایران، تهران- 1391

y عضو کمیتۀ ویرایش مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

انجمن روانشناسی ایران، تهران- 1391

 

سابقه تدریس

y مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی، 1395

y مدرس دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده روانشناسی، از 1395

y مدرس دانشگاه الزهرا

دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، از 1391

مقالات منتشرشده

 1. Esbati, M.*, Khodabakhsh, R., Mehrinejad, A., Khosravi, Z., Sarami, Gh. (2017). The Analysis of the Psychometric Properties of the Persian Version of the Early Life Events Scale based on the Item Response Theory and the Classical Theory of Measurement. International Journal of Psychology. Vol. 11, No. 1, Winter & Spring 2017, PP. 181-210.

* Corresponding Author

 

 1. Esbati, M.*, Feizi, A. (2014). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing Psychological Well-being in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders.Poster Presentation in 44thEABCT Congress, 10-13 September, 2014, The Hague, Netherlands.

* Corresponding Author

 

 1. Esbati, M*., Ghezelsefloo, M. (2014). Effectiveness of Group Hope Therapy on Decreasing Depression in Women. Poster Presentation in 44thEABCT Congress, 10-13 September, 2014, The Hague, Netherlands.

* Corresponding Author

 1. Younesi, S.J., Tooyserkani Ravari, M., Esbati, M. (2014). Relationship between Deterministic thinking and General health. Applied Psychology. 6: 38-47.

 

5. Ghezelseflo, M., Esbati, M. (2013). Effectiveness of Hope-oriented Group Therapy on Improving Quality of Life in HIV+ Male Patients. Procedia - Social and Behavioral Sciences 84, 534 – 537.

6. Esbati, M*., Ghezelsefloo, M. (2012). Effectiveness of Couple Communication Skills Education on Increasing Sexual Satisfaction Among Iranian Women. Oral Paper Presentation in 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 09-12 May 2012, Ephesus – Izmir, Turkey.

* Corresponding Author

7. Younesi, S.J., Tooyserkani, M., Esbati, M. (2012). Relation Between Deterministic Thinking and General Health-Cultural Points. Oral Paper Presentation in 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 09-12 May 2012, Ephesus – Izmir, Turkey.

 

8. Ghezelsefloo, M., Esbati, M. (2012). The Study of Effectiveness of Hope-Oriented Group Therapy on Improving Quality of Life Among HIV+ Male Patients. Poster Presentation in 30th International Congress of Psychology, 22-27 July, 2012, Cape Town, South Africa.

9. Esbati, M*., Younesi, S.J., Azkhosh, M. (2011). Intimacy in Iranian married couples: The effect of Group Cognitive Behavior Couple Therapy. World Family Medicine Journal, April 2011, Volume 9, Issue 3.

* Corresponding Author

10. Younesi, S.J., Tooyserkani, M., Esbati, M. (2011). Relation between Deterministic Thinking and Anxiety-cultural points. Oral Presentation in 12th European Congress of Psychology, 04-08 July 2011, Istanbul, Turkey.

11. Dadkhah, A., Kumar, S., Ishikura, K., Esbati, M. (2011). Psychological Rehabilitation and Mental disorder. Oral Presentation in 12th European Congress Of Psychology, 04-08 July 2011, Istanbul, Turkey.

12. Esbati, M*., Younesi, S.J. (2011). Effectiveness of Group Cognitive-Behavior Couple Therapy on Increasing Marital Intimacy in couples. Accepted Oral Paper in 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 2-5 June 2011, Istanbul, Turkey.

* Corresponding Author

13. Esbati, M*. (2010). The state of Deterministic Thinking Among Mothers of Autistic Children. Iranian Rehabilitation Journal, Oct. 2010, Volume 8, No 12.

* Corresponding Author

14. Esbati, M*., Roberts, J. (2009). Autism Treatment and Family Support Models Review. Iranian Rehabilitation Journal, 2009, Volume 7, No.9.

* Corresponding Author

15. Dadkhah, A., Esbati, M. (2008). Dohsa-hou and Empowerment. Oral Presentation in Symposium in XXIX International Congress of Psychology, 20-25 July 2008, Berlin, Germany.

 1. اثباتی، مهرنوش؛ فیضی، علی (1395). درمان متمرکز بر شفقت (ترجمه). تهران: نشر ابن سینا.
 2. اثباتی، مهرنوش*؛ خدابخش، روشنک؛ مهری‌نژاد، ابوالقاسم؛ خسروی، زهره؛ صرامی، غلامرضا (1395). بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس تجارب اوایل زندگی بر اساس نظریۀ سؤال-پاسخ و نظریۀ کلاسیک اندازه‌گیری. مجلۀ روانشناسی معاصر، دو فصل‌نامۀ انجمن روانشناسی ایران، پذیرش و در دست چاپ.

* نویسنده مسئول

 1. اثباتی، مهرنوش؛ فیضی، علی؛ (1394)- آتش بس. ماهنامه سپیده دانایی، شماره 93.
 2. اثباتی، مهرنوش؛ درویشی، مظفر؛ قزلسفلو، مهدی؛ (1391). بررسی و مقایسه پاسخهای افراد وابسته به زمینه با افراد نابسته به زمینه در آزمون رورشاخ در دانش آموزان. مقاله ارایه شده در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، دانشگاه تهران.
 3. قزلسفلو، مهدی؛ اثباتی، مهرنوش؛ (1391). اثربخشی گروه درمانی امید محور بر کاهش افسردگی مردان مبتلا به سندرم نقص ایمنی (HIV). مقاله ارائه شده در اولین همایش پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تربت جام.
 4. قزلسفلو، مهدی؛ اثباتی، مهرنوش؛ (1390). اثربخشی گروه درمانی امید محور بر بهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا HIV+. فصل نامه اندیشه و رفتار، شماره 22، صص 99-91.

 

 1. اثباتی، مهرنوش*؛ قزلسفلو، مهدی؛ (1390). اثربخشی گروه درمانی امید محور بر افزایش امید به زندگی در مردان مبتلا به سندرم نقص ایمنی (HIV). مقاله (سخنرانی) ارائه شده در سومین کنگره سراسری پژوهش­های روانشناسی بالینی، تهران، بیمارستان امام خمینی (ره).

* نویسنده مسئول

 1. اثباتی، مهرنوش*؛ قزلسفلو، مهدی؛ (1390). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی بر افزایش رضایت جنسی در زنان. مقاله (سخنرانی) ارائه شده در پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران، بیمارستان امام خمینی (ره).

* نویسنده مسئول

 1. اثباتی، مهرنوش*؛ یونسی، جلال؛ ازخوش، منوچهر. (1389). اثربخشی زوج درمانی گروهی به شیوه شناختی-رفتاری بر افزایش صمیمیت زوج ها. مجله روانشناسی معاصر، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران (ویژه­نامه سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران)، شماره 5 (ویژه­نامه).

* نویسنده مسئول

 1. اثباتی، مهرنوش*؛ یونسی، جلال؛ ازخوش، منوچهر. (1389). اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش تفکر قطعی نگر زوج ها. مقاله (سخنرانی) ارائه شده در چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

* نویسنده مسئول

 1. اثباتی، مهرنوش*؛ (1389). آموزش خانواده به شیوه شناختی-رفتاری و ارتقاء روابط زناشویی. مقاله ارائه شده در همایش آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

* نویسنده مسئول

برگزاری كارگاه‌های تخصصی، سخنرانی‌ها و دوره‌های علمی آموزشي

 1. دورۀ جامع "تربیت درمانگر ACT (100 ساعته)"، بخش فارسیِ انجمن بین‌المللی علوم رفتاری بافتاری (ACBS)، تهران، 1396.
 2. دورۀ جامع "تربیت درمانگر شناختی-رفتاری CBT (100 ساعته)"، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1396.
 3. کارگاه تخصصی "درمان متمرکز بر شفقت (CFT)"، بخش فارسیِ انجمن بین‌المللی علوم رفتاری بافتاری (ACBS)، تهران، 1396.
 4. کارگاه تخصصی "درمان متمرکز بر شففقت (CFT)"، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1396.
 5. کارگاه تخصصی "تکنیک‌های توجه‌آگاهی (مایندفولنس)"، ویژه روانشناسان استان خراسان، نیشابور-1396.
 6. وبینار "دلزدگی عاطفی" برای ایرانیان سراسر جهان، مرکز سیمیا سرویس، تهران، 1395.
 7. 2 دوره کارگاه تخصصی "درمان متمرکز بر شفقت (CFT)"، بخش فارسیِ انجمن بین‌المللی علوم رفتاری بافتاری (ACBS)، تهران، 1395.
 8. کارگاه تخصصی "فرمول‌بندی شناختی-رفتاری"، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، تهران، 1395.
 9. سخنرانی در شاخۀ دانشجویی انجمن روانشناسی ایران با موضوع "معرفی نظریه و کاربرد درمان متمرکز بر شفقت (CFT)"، تهران، 1395.
 10. دورۀ آموزشی "مدیریت روابط عاطفی"، ویژۀ دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395.
 11. دورۀ آموزشی "مدیریت استرس"، ویژۀ دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395.
 12. 3 دوره کارگاه تخصصی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: مبانی نظری و مقدمات درمان"، انجمن بین المللی علوم رفتاری بافتاری (ACBS)، تهران، 1394.
 13. کارگاه تخصصی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی"، انجمن بین المللی علوم رفتاری بافتاری (ACBS)، تهران، 1394.
 14. کارگاه تخصصی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: مبانی نظری و مقدمات درمان"، ویژه روانشناسان استان خراسان، نیشابور-1394.
 15. سخنرانی در پانل تخصصی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران با موضوع "علم و شبه علم در روانشناسی"، تهران-1394.
 16. کارگاه آموزشی " ارتباط مؤثر "، ویژۀ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، تهران-1394، 1392.
 17. کارگاه تخصصی "زوج درمانی شناختی-رفتاری"، ویژه روانشناسان استان خراسان، نیشابور-1393.
 18. کارگاه آموزشی "مدیریت خشم و مقابله با افکار منفی"، ویژۀ کارکنان بیمارستان آتیه، تهران-1393.
 19. کارگاه آموزشی "ارتباط مؤثر"، ویژۀ کارکنان بیمارستان آتیه، تهران-1393.
 20. کارگاه تخصصی " درمان شناختی-رفتاری وسواس "، دانشگاه الزهرا، تهران-1392.
 21. کارگاه تخصصی3 روزۀ " اصول و مبانی درمان شناختی-رفتاری "، دانشگاه الزهرا، تهران-1392.
 22. کارگاه آموزشی " مدیریت استرس "، ویژۀ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، تهران-1392.
 23. کارگاه آموزشی " تربیت جنسی کودک و نوجوان "، مرکز خدمات روانشناسی و مشاورۀ زندگی، تهران-1392.
 24. کارگاه آموزشی "مهارت های فرزندپروری"، مرکز خدمات روانشناسی و مشاورۀ زندگی، تهران-1392.
 25. کارگاه آموزشی " غنی سازی روابط جنسی همسران-ویژۀ بانوان "، مرکز خدمات روانشناسی و مشاورۀ زندگی، تهران-1392.
 26. کارگاه آموزشی " مدیریت استرس "، ویژۀ کارمندان و مدیران شرکت لوله و ماشین سازی ایران، تهران-1392.
 27. کارگاه آموزشی " مدیریت خشم "، ویژۀ کارمندان و مدیران شرکت لوله و ماشین سازی ایران، تهران-1392.
 28. کارگاه آموزشی " مهارتهای ارتباط زناشویی "، ویژۀ کارمندان و مدیران شرکت لوله و ماشین سازی ایران، تهران-1392.
 29. سخنرانی آموزشی " روابط و دوستی های پیش از ازدواج "، نشست علمی ازدواج، دانشگاه الزهرا، تهران-1392.
 30. کارگاه تخصصی" زوج درمانی شناختی-رفتاری "، انجمن روانشناسی ایران، تهران-1391.
 31. کارگاه های آموزشی" مهارت های زندگی "، ویژه کارمندان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، تهران-1391.
 32. کارگاه آموزشی "مهارتهای ارتباط زناشویی"، ویژه کارمندان دانشگاه شهید بهشتی، تهران-1391.
 33. کارگاه آموزشی "مهارتهای مقابله ای در برخورد با موقعیت های دشوار و استرس زا"، دانشگاه علامه محدث نوری، شهرستان نور- 1391.
 34. سلسله کارگاه های آموزشی "مهارت های زندگی" و "مهارت های ارتباطی"، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، تهران- 1391.
 35. کارگاه " آموزش روابط موثر همسران به شیوه شناختی-رفتاری "، مرکز درمانی اخوان، وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 36. کارگاه آموزشی " ارتقاء بهداشت روان "، ویژه کارکنان معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 10 تهران.
 37. کارگاه آموزشی " مشاوره پیش از ازدواج "، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران.
 38. کارگاه آموزشی " ارتقاء روابط زناشویی ویژه همسران جانبازان و ایثارگران "، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران.
 39. سلسله کارگاه های " آموزش روابط موثر همسران "، شهرداری تهران.
 40. سلسله کارگاه های آموزشی "مهارتهای والدگری ویژه نوجوانان"، شهرداری تهران.
 41. سخنرانی آموزشی " گذر از بحران بلوغ در زندگی نوجوان "، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران.

ارائه سخنرانی " هوش اخلاقی؛ تربیت یا طبیعت؟ "، گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

فعالیت‌‌ها و سوابق شغلی

y روانشناس مرکز گروه تغییر سبک زندگی

از 1395

y روانشناس مرکز سیمیاسرویس ارایه‌دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره آنلاین به ایرانیان خارج از کشور

از 1394

y روانشناس مرکز مشاورۀ دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

از 1391

y روانشناس و مدرس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی

از 1391

y روانشناس و مشاور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهر

1389 تا 1390

y روانشناس و مشاور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرآور

1389 تا1390

y روانشناس و مشاور، شرکت مشاور مالی،اقتصادی و سرمایه گذاری پارمیر

1387 تا کنون

y مشاور خانواده، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

1389

y روانشناس و مشاور خانواده، شهرداری تهران

1387 تا 1390

y روان درمانگر و مشاور (تحت سوپرویژن) در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: بیمارستان رفیده، بیمارستان رازی، مرکز خدمات توانبخشی صبا

1387 تا 1388

 

برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و مصاحبه‌ با رسانه‌ها

 1. کارشناس برنامۀ رادیویی دایره با موضوع " شک در روابط زناشویی "، شبکه جوان، تهران- 7 و 14 اردیبهشت 1396.
 2. کارشناس برنامۀ رادیویی دایره با موضوع " مرز بین مادر و همسر "، شبکه جوان، تهران- 11 و 18 خرداد 1396.
 3. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " طرحواره‌های ناسازگار و نقش آنها در انتخاب همسر"، شبکه سلامت، تهران- 23 دی‌ 1395 الی 5 اسفند 1395.
 4. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " نیازهای اساسی و نقش آنها در انتخاب همسر"، شبکه سلامت، تهران- 16 دی‌ 1395.
 5. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " سبک دلبستگی و نقش آن در انتخاب همسر"، شبکه سلامت، تهران- 9 دی‌ 1395.
 6. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " باورهای منفی و رفتارهای هشداردهنده در انتخاب همسر"، شبکه سلامت، تهران- 2 دی‌ 1395.
 7. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " دلایل درست و نادرست ازدواج کردن"، شبکه سلامت، تهران-25 آذر 1395.
 8. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " گوش‌دادن فعالانه در هنگام تعارض"، شبکه سلامت، تهران-18 آذر 1395.
 9. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " ابراز احساسات در هنگام تعارض"، شبکه سلامت، تهران-4 آذر 1395.
 10. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " کاهش برانگیختگی هیجانی در تعارضات"، شبکه سلامت، تهران-27 آبان 1395.
 11. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " تعارضات جوانان و خانواده"، شبکه سلامت، تهران-13 و 20 آبان 1395.
 12. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " حل تعارض در روابط زناشویی"، شبکه سلامت، تهران-5 خرداد 1395.
 13. کارشناس برنامۀ تلویزیونی حال خوب با موضوع " سوگ و افسردگی بعد از طلاق"، شبکه سلامت، تهران-28 اردیبهشت 1395.
 14. مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با عنوان "توصیه‌هایی برای بهبود رابطۀ همسران"، 15 مرداد 1395.
 15. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " مقابله با اضطراب و افسردگی"، شبکه شما، تهران-26 اسفند 1394.
 16. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " ویژگی‌های افراد موفق"، شبکه شما، تهران-25 اسفند 1394.
 17. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " مهارت گفتگو با همسر"، شبکه شما، تهران-19 اسفند 1394.
 18. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " باجگیری عاطفی"، شبکه شما، تهران-12 اسفند 1394.
 19. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " برنامه‌ریزی و مدیریت زمان"، شبکه شما، تهران-5اسفند 1394.
 20. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " تقسیم وظایف در خانواده"، شبکه شما، تهران-21بهمن 1394.
 21. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " دلزدگی و سرخوردگی در ازدواج"، شبکه شما، تهران-15بهمن 1394.
 22. کارشناس برنامۀ تلویزیونی خانۀ شما با موضوع " تربیت فرزندان و سبک‌های فرزندپروری"، شبکه شما، تهران-7بهمن 1394.
 23. مصاحبه با شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه) با عنوان "سوگواری بهنجار: بایدها و نبایدها"، بهمن 1394.
 24. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " چرا احساس خوشبختی نمی کنیم؟"، شبکه 5، تهران-14مرداد 1394.
 25. مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با عنوان "کلیشه‌های جنسیتی را مبنای ارتباط با همسر خود قرار ندهید"، 30 تیر 1394.
 26. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " رفتارهای مخرب در روابط همسران"، شبکه 5، تهران-20خرداد 1394.
 27. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " اجازه و مجال تجربه گرایی به نسل آینده و فرزندان"، شبکه 5، تهران-23اردیبهشت 1394.
 28. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " مواجهه با افکار منفی، احساس گناه و از خود بیزاری در هنگام شکست"، شبکه 5، تهران-9اردیبهشت 1394.
 29. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " اهمیت هدف و برنامه در زندگی و دلایل شکست برنامه ها"، شبکه 5، تهران-26فروردین 1394.
 30. کارشناس برنامه رادیویی خانۀ ما با موضوعات مختلف پیرامون "ارتقاء مهارت های زندگی و ارتباط بین فردی"، شبکه رادیو تهران، تهران-تیر 1394.
 31. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع "خوش بینی و آموزش خوش بینی به نسل آینده"، شبکه 5، تهران-15 بهمن 1393.
 32. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " جستجوی حمایت در بیرون از خانواده"، شبکه 5، تهران-29 بهمن 1393.
 33. کارشناس برنامۀ تلویزیونی به خانه برمی گردیم با موضوع " آمادگی برای تغییر در سال جدید"، شبکه 5، تهران-17 اسفند 1393.
 34. کارشناس برنامۀ تلویزیونی یک فنجان آرامش با موضوع " ارتباط بین فردی مؤثر "، شبکۀ 5، تهران-27 شهریور 1393.
 35. کارشناس برنامۀ تلویزیونی یک فنجان آرامش با موضوع " فرصت ها و تهدیدهای آشنایی های قبل از ازدواج "، شبکۀ 5، تهران-21 فروردین 1393.
 36. کارشناس برنامۀ تلویزیونی یک فنجان آرامش با موضوع " تعارض های همسران در سالهای نخست ازدواج"، شبکۀ 5، تهران-4 اردیبهشت 1393.
 37. کارشناس برنامۀ تلویزیونی یک فنجان آرامش با موضوع " چگونه جر و بحث و اختلافات با همسرمان را مدیریت کنیم؟"، شبکۀ 5، تهران-18 اردیبهشت 1393.
 38. کارشناس برنامۀ زندۀ تلویزیونی یک فنجان آرامش با موضوع " مهارت نه گفتن"، شبکۀ 5، تهران-1392.
 39. کارشناس برنامۀ زندۀ تلویزیونی یک فنجان آرامش با موضوع " ارتباط با کودک و نوجوان"، شبکۀ 5، تهران-1392.

 

علایق آموزشی، پژوهشی و درمانی

y نظریات و درمانهای شناختی- رفتاری

y نظریات و درمانهای موج سوم رفتار درمانی (درمان متمرکز بر شفقت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ....)

y نظریات و درمانهای فراتشخیصی

y مدل های ابعادی در طبقه بندی اختلالات روانی

y روانشناسی اجتماعی و تعاملات گروهی

y خانواده درمانی و زوج درمانی مبتنی بر نظریات سیستمی

y آموزش مهارت های ارتباط مؤثر (ارتباطات اجتماعی و ارتباطات زناشویی)

y آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA) و هوش هیجانی (EQ)

آموزش مهارت های زندگی، فرزند پروری و ارتباط با نوجوانان

شرکت در کارگاه ها-دوره‌های تخصصی و کنگره‌های علمی آموزشی

 

 1. دوره آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (8 هفته، 24 ساعت)

دکتر راس هریس، نوامبر 2016

 1. دوره آموزشی مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (8 هفته، 24 ساعت)

دکتر راس هریس، دسامبر 2015

 1. چهارمین همایش روان‌درمانی شناختی رفتاری

بیمارستان میلاد، تهران-اردیبهشت 1395

 1. پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران-اردیبهشت 1394

 1. چهل و چهارمین کنگرۀ انجمن اروپایی درمانهای شناختی و رفتاری (44th EABCT)

لاهه، هلند، سپتامبر 2014

 1. سی­امین کنگره بین­المللی روانشناسی (ICP2012)

مرکز فرهنگی و نمایشگاهی کیپ­تاون افریقای جنوبی جولای 2012

 1. سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (3rd WCPCG)

ازمیر، ترکیه - می 2012

 1. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

دانشگاه تهران، تهران- اسفند 1391

 1. سومین کنگره سراسری پژوهش­های روانشناسی بالینی

تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران - اسفند 1390

 1. پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی

تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران - اسفند 1390

 1. اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران - دی 1390

 1. کارگاه آموزشی نرم افزار EndNote

دانشگاه الزهرا، تهران- اردیبهشت 1391

 1. دوره 80 ساعته آموزش و مربی گری مهارتهای زندگی

دکتر شهرام محمدخانی، پاییز 1391

 1. دوره آموزشی (130 ساعتی) درمان شناختی رفتاری (CBT) ویژه اختلالات هیجانی

دکتر لادن فتی ؛ دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، 1391-1390

 1. کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی

دکتر حمید پورشریفی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، 1390

 1. کارگاه آموزشی معنا درمانی (لوگو تراپی)

دکتر افشنگ، مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی روان ایساتیس، 1390

 1. کارگاه آموزشی مبانی روانشناختی اصول کفویت در زوجیت

دکتر غلامعلی افروز، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، 1390

 1. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - اسفند 1389

 1. اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - بهمن 1389

 1. چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - اردیبهشت 1389

 1. همایش آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران- 1389

 1. کارگاه آموزشی حل تعارض در روابط همسران

دکتر لادن فتی ؛ دکتر فرشته موتابی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

 1. کارگاه آموزشی مدیریت رفتاری والدین نوجوان

دکتر کارینه طهماسیان، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

 1. کارگاه آموزشی مهارت فرزند پروری

دکتر درخشانپور، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

 1. کارگاه آموزشی تکنیک های مواجهه و بازداری از پاسخ : آموزش گام به گام در درمان بیماران وسواسی

دکتر فرشته موتابی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

 

 1. کارگاه آموزشی شیوه های نگارش مقاله در رساله با فرمت APA

دکتر باقریان، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

 1. دوره آموزشی 70 ساعته تربیت مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج

دکتر باقر ثنایی، مرکز مشاوره راه نو، 1388

 1. کارگاه آموزشی خانواده درمانی با موضوع صمیمیت از هم پاشیده شده در خانواده

دکتر محمد علی نظری، مرکز درمانی روزبه، 1388

 1. کارگاه آموزشی خانواده درمانی با تکیه بر مسایل دینی

دکتر بحرینیان؛ دکتر فاضل بهرامی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1388

 1. کارگاه آموزشی خیانت در زناشویی

دکتر فرشاد بهاری، موسسه درمانی بازتوانی و اقامتی جمعیت آفتاب، 1387

 1. کارگاه آموزشی مداخله در روابط خارج از ازدواج

دانشگاه شهید بهشتی، 1387

 1. کارگاه آموزشی زوج درمانی کوتاه مدت

دکتر مژده کاردانی، مرکز مشاوره روزبه، 1387

 1. کارگاه آموزشی خانواده درمانی استراتژیک در درمان اعتیاد

دکتر فرشاد بهاری، موسسه درمانی بازتوانی و اقامتی جمعیت آفتاب، 1387

 1. دوره آموزشی 32 ساعته شیوه های درمانی شناختی-رفتاری

دکتر آبیار، مرکز مشاوره روزبه، 1387

 1. دوره آموزشی 40 ساعته تحلیل رفتار متقابل (TA)

اسماعیل زیارتی، مرکز مشاوره روزبه، 1387

 1. اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران- بهمن 1386

 1. هفتمین سمینار انجمن مشاوره ایران

دانشگاه تربیت معلم، تهران- آبان 1386

 1. کارگاه آموزشی روشهای توانبخشی دوسا با متد هالستیک

دکتر اصغر دادخواه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1386

 1. کارگاه آموزشی آشنایی با منابع کتابخانه ای

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1386

سایر توانمندی‌ها

y مسلط به زبان انگلیسی -دارای مدرک بین المللی IELTS (Academic)

y آشنایی با موتورهای جستجوگر عمومی و تخصصی (Google ، Science Direct ، Scopus ، Pub Med)

y آشنایی با نرم­افزارهای تحلیل آماری SPSS, LISREL, AMOS

y آشنایی با نرم­افزار EndNote

y آشنایی با طراحی و بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو (SEO)

y آشنایی با مجموعه نرم­افزارهای آفیس (Word Excel, PowerPoint,)