دوشنبه, 01 خرداد, 1396
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> معرفی  >  برنامه زمانی حضور متخصصان  


جدول زمانی برنامه­ ها و حضور متخصصان

جدول زمانی برنامه­ ها و حضور متخصصان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی

تاریخ به روزرسانی:02/12/1395 

 

ایام هفته

قبل از ظهر

بعد از ظهر

 

شنبه

خانم دکتر فاطمه حمزوی عابدی(متخصص روانشناسی)

خانم دکتر منیر حداد (روانپزشک)

آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی (متخصص روانشناسی)

 

 

یکشنبه

آقای کمیل زاهدی (کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی )

خانم حمیرا ورمقانی (دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی )

 

دوشنبه

خانم دکتر مهرنوش اثباتی (متخصص روانشناسی)

خانم دکتر آناهیتا صالح بلوردی (متخصص روانسنجی)

 

سه شنبه

آقای دکتر حمید پورشریفی (متخصص روانشناسی سلامت)

خانم دکتر فریبا زرانی (متخصص روانشناسی سلامت)

 

چهارشنبه

آقای علی فیضی(کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی سلامت)

خانم سارا آقایی ثابت(کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی عمومی)

پنجشنبه

 

خانم سمیرا حقوقی( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دکتری روانسنجی دانشگاه تهران)

خانم ایمانه عباسی(کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)