معرفی

معرفی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی

 بنام دوست که هرچه داریم از اوست

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با هدف کمک به توانمندسازی علمی روانشناسان، با تاکید بر درمان های موج سوم شناختی - رفتاری، و تسهیل ارایه خدمات روانشناسان توانمند به جامعه راه اندازی شده است.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و مدیریت دکتر حمید پورشریفی راه اندازی شده است. متخصصان همکاری کننده با این مرکز از بهترین های حوزه ی تخصصی شان هستند با این وجود توفیق هرچه بیشتر این مرکز ، به عنایت هرچه بیشتر جامعه روانشناسی کشور و نیز مقبولیت اقدامات مرکز توسط شهروندان بستگی دارد
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی با این هدف راه اندازی شده است که در تکمیل آموزش های دانشگاهی، به سازمان های حرفه ای روانشناسی موجود نظیر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، و نیز انجمن روانشناسی ایران در ارتقای سطح آموزش روانشناسی کمک نماید و نیز خدمات روانشناختی در حوزه هایی که کمتر بدان پرداخته شده است ارایه نماید.
 

آشنایی با متخصصان مرکز

برنامه زمانی حضور متخصصان در مرکز

آدرس: تهران- خ نصر (گیشا)- خیابان پانزدهم- جنب بازارچه گیشا- پلاک 9 - طبقه سوم- واحد 8
تلفن 8-88230956، نمابر 88271987 تلفن همراه 09109187028

آدرس پایگاه اینترنتی: www.mrmz.ir
آدرس پست الکترونیک: info@mrmz.ir

اخبار و رویدادهای جدید
دکتر جمیله زارعی
مدیر سایت

دکتر جمیله زارعی

متخصص روانشناسی سلامت

 

 

مشخصات فردی

دکتر جمیله زارعی

 

پست الکترونیک: Zarei.j@iums.ac.ir

لینک وقت دهی اینترنتی (کلیک نمایید)

 

ب) تحصیلات

1383-1387: کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

1387-1389: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

1389-1394: دکتری روانشناسی سلامت- دانشگاه تهران، تهران، ایران.

➢ دیپلم بیوفیدبک از BCIA: 2014

➢ گواهی بین المللی بیوفیدبک از BFE: 2014

➢ گواهی دوره سایکوسوماتیک دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه

➢ گواهی دوره ملانی کلاین دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه

ج) کتاب های ترجمه شده

پاول کوئین(2018). بیماری های مقاربتی. ترجمه جمیله زارعی و رسول امینی، تهران، انتشارات تیمورزاده، 1398.

فازی، فازی و فازی، نانسی( 1990). آموزش روانشناختی ساختاریافته برای زنان مبتلا به سرطان پستان. ترجمه جمیله زارعی و نگین معصوم آبادی، تهران، انتشارات تیمورزاده، 1398.

سادوک، جیمز و سادوک، ویرجینیا( 2009). الکتروفیزیولوژی کاربردی در روانشناسی. ترجمه رضا رستمی و جمیله زارعی، تهران، انتشارات ارجمند، 1390.

روزنهان، دیوید و سلیگمن، مارتین( 2001). آسیب شناسی روانی. ترجمه رضا رستمی، سیامک طهماسبی، جمیله زارعی، سعیده زنوزیان و بنفشه فرزین راد، تهران، انتشارات ارجمند، 1389.

 

د) مقالات

الف- مقالات فارسی

حکیم شوشتری، میترا؛ زرافشان، هادی؛ محمدیان، مهرداد؛ زارعی، جمیله(نویسنده مسئول)، کریمی کیسمی، عیسی؛ هوشنگی، هلیا(1398). تأثير آموزش گروهي والدين بر سلامت روان والدين و كاهش مشكلات كودكان دچار اختلالات طیف اتيسم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.

 

جوادپور، صدیقه؛ مرادی، علیرضا؛ فن فوت، ماریکه، زارعی، جمیله؛ عموزاد مهدیرچی، محمد؛ تنهایی، امیرپویا(1398). اثر سطح فرسودگی شغلی بر کارکرد شناختی توجه و مولفه های سلامتی اجتماعی-روانی در کارکنان غیرعملیاتی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.

 

زارعی، جمیله؛ طرفداری، اعظم؛ پورحسین، رضا؛ حبیبی عسکرآباد، مجتبی(1396). رابطه طرحواره های جنسیتی با سلامت جنسی در زنان یائسه. فصلنامه رویش.

زارعی، جمیله؛ پورحسین، رضا؛ طرفداری، اعظم؛ حبیبی عسکرآباد، مجتبی (1395). طراحی و آزمون یک مدل زیستی- روانی در سلامت جنسی زنان یائسه: نقش واسطه ای مولفه های فرهنگی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.

زارعی، جمیله؛ پورحسین، رضا؛ طرفداری، اعظم؛ حبیبی عسکرآباد، مجتبی (1394). رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه. فصلنامه رویش.

بیدست، فهیمه؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله (1391).  بررسی رابطه سوء مصرف مواد با اختلالات خلقی و اضطرابی. فصلنامه رویش.

زارعی، جمیله؛ برجعلی، احمد، رستمی، رضا؛ طهماسبی، سیامک، بابایی، صفورا (1390). بررسی مقایسه ای تاثیر نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به افسرده خویی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 

ب- مقالات انگلیسی

Masoum abadi, Negin; Zarei, Jamileh( corresponded author), Mortazavi, Seyedeh Salehe; Omrani poor, Ramesh(2020). The effectiveness of psychoeducational group on post-traumatic growth: a randomized clinical trial. Journal of Iranian medical council( JIMC).

Hadadian, Z., & Zarei, J. (2016). Relationship between toxic leadership and job stress of knowledge workers. Studies in business and economics, 11, 84-89.

Rostami,R., Sadeghi,V., Zarei,J., Haddadi, P., Mohazzab Torabi, S. Salamati,P., (2013)Concurrent validity of persian version of wechsler intelligence scale for children- fourth edition and cognitive assessment system in patients with learning disorder.Iran J Pediator, 23, 183-188.

Salamati, P., Rostami,R., Sadeghi,V., Zarei,J., Mohazzab Torabi, S. (2012). P-329 - Concurrent validity of persian version of wechsler intelligence scale for children- fourth edition and cognitive assessment system in patients with learning disorder. European Psychiatry, Volume 27, Issue null, Page 1

 

 

Ghorbani, Nima; Watson, P.J.; Zarei, Jamileh; and Shah mohammadi, Khadijeh( 2010). Muslim extrinsic cultural religious orientation and identity: relationships with social and personal adjustment in Iran, Journal of Beliefs and Values, 1,15-28.

ﻫ) طرح های تحقیقاتی

صفوی فر، فرنوش؛ یوسفی، نازیلا؛ زارعی، جمیله؛ افتخار، مریم؛ پیرویان، فرزاد. ارزیابی و مدیریت دیسترسهای جامعه در بحران کرونا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1399.

زارعی، جمیله؛ جوادپور،صدیقه؛ مرادی، علیرضا(1398). اثر سطح فرسودگی شغلی بر کارکرد شناختی توجه و مولفه های سلامتی اجتماعی-روانی در کارکنان شرکت نفت. مرکز تحقیقات سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1398.

رستمی، رضا؛ صادقی، وحید؛ نصرت آبادی، مسعود؛ زارعی، جمیله و سلامتی، پیمان. بررسي رابطه بين آزمون هاي هوشي وكسلر كودكان-  ويرايش چهارم (WISC-IV) و سيستم ارزيابي شناختي (CAS) در كودكان مشكوك به اختلال يادگيري (LD). گروه روانشناسی دانشگاه تهران، 1389.

رستمی، رضا و زارعی، جمیله. بررسی تحلیلی و مقایسه ای میزان اختلالات جنسی در معتادان مرد شهر تهران.گروه روانشناسی دانشگاه تهران، 1387.

و) سمینارها و کنفرانس ها

و-1) سمینارهای داخلی

زارعی، جمیله؛ قنبری، نیکزاد؛ واعظی پور، فاطمه؛ شیراوند، رحیم(1397). رابطه سلامت معنوی با سلامت عمومی در سالمندان شهر تهران با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خودشکوفایی. همایش سالمندی در ایران( با رویکرد روانی اجتماعی)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

Rahmati, Narges; Rostami, Reza; Zarei, Jamileh (2012). The effectiveness of neurofeedback on development of entrepreneurial personality characteristics of primary school students in Tehran. Basic and clinical neuroscience congress, November 2012, Tehran, Iran.

ساجدی، سارا؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ لاریجانی، روجا؛ فرهانیان، فاطمه؛ عزیزی، کورش (1394). شیوع اختلالات خلقی و رابطه آن با سابقه کودک آزاری و سلامت عمومی در دانشجویان شهر تهران. پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران-اردیبهشت 1394-تهران-ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ خلیلی، سکینه؛ عزیزی، کورش؛ لاریجانی، روجا (1390). بررسی مقایسه ای شیوع اختلالات اضطرابی و رابطه آن با سابقه کودک آزاری و سلامت عمومی در دانشجویان شهر تهران. بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران-آبان 1390- تهران-ایران.

زریابی، عاطفه؛ رستمی، رضا و زارعی، جمیله (1390). رضایت زناشویی و بدکارکردی جنسی. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی- آبان 1390- تهران- ایران.

شریف زاده، شرمین؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله و رجب، اسدالله (1390). کژکاری جنسی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی- آبان 1390- تهران- ایران.

زارعی، جمیله؛ رستمی، رضا و برجعلی، احمد (1389). تاثیر نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به افسرده خویی. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران- اسفند 1389- تهران- ایران.

رستمی، رضا؛ اسکویی، آرزو؛ قربانی، نیما و زارعی، جمیله( 1388). بررسی مقایسه ای پنج عامل شخصیت در افراد وابسته به مواد افیونی تحت درمان با متادون و افراد بهنجار. همایش یافته های نوین در روانشناسی، اسفند 1388- اهواز- ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ ضمیری نژاد، سمیه؛ دهقانی آرانی، فاطمه (1388). بررسی سابقه سوء استفاده جنسی، فیزیکی، عاطفی و کلامی در دوران کودکی معتادان مرد در مقایسه با جمعیت غیرمعتاد. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- آبان 1388- تهران- ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قپانچی، آلا (1388). بررسی رضایت زناشویی در والدین کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در شهر تهران. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- آبان 1388- تهران- ایران.

اوحدی، بهنام؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قدرتی، گناز، احمدیان، سپیده (1388). بررسی نقش فیلم درمانی در انگ زدایی از بیماران دچار اختلالات روانپزشکی.  دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان 1388- تهران- ایران.

اوحدی، بهنام؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قدرتی، گلناز؛ احمدیان، سپیده( 1388). بررسی نقش فیلم درمانی در شتاب بخشیدن به روند رواندرمانی شناختی و تحلیلی. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان 1388- تهران- ایران.

اوحدی، بهنام؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ قدرتی، گلناز؛ احمدیان، سپیده( 1388). بررسی نقش فیلم درمانی در ارزیابی همتایی جنسی- آمیزشی در مشاوره های پیش از ازدواج. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان 1388- تهران- ایران.

رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله (1388). بررسی شیوع اختلالات جنسی و متغیرهای شناختی مرتبط با آنها در معتادان مرد وابسته به مواد افیونی در شهر تهران. دومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی- اسفند 1387- تهران- ایران.

زارعی، جمیله (1386). بررسی رابطه بهوشمندی و تصورات قالبی جنسیتی راجع به زنان. اولین همایش دانشجویان روانشناسی ایران. اردیبهشت 1386- تهران- ایران.

 

و-2) سمینارهای خارجی

Childhood history of abuse among Iranian adults. ESCAP 2011, Jun 2011, Helsinki- Finland.

An investigation of five factor of personality in opiod dependents and normal individuals, 2th World conference on psychology, counseling and guidance, May 2011,Antalya , Turkey.

Prevalence of anxiety disorders and it’s relationship to past child abuse history in university students in Iran, 2th World conference on psychology, counseling and guidance, May 2011,Antalya , Turkey.

Childhood abuse history among male addicts in comparison with non- addict population. First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Sexual dysfunctions and related cognitive variables in addict men.  First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Alexithymia and interpersonal problems.  First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Marital satisfaction in parents of children with attention deficit/ hyper activity disorder in comparison with parents of normal children.  First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

Emotional intelligence and coping styles with stress. First World conference on psychology, counseling and guidance, May 2010,Antalya , Turkey.

 

 

 ز)پایان نامه ها با سمت استاد راهنما

- سائلی، مینا( 1398). نقش عوامل جمعیت شناختی، فردی و اجتماعی در تبعیت از درمان در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان نگهدارنده با آگونیست شهر تهران در سال 1397/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت/ دانشگاه علوم پزشکی ایران.

معصوم آبادی، نگین(1398). اثربخشی مداخله گروهی آموزش روانشناختی بر رشد پس از سانحه، کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی و تبعیت از درمان زنان مبتلا به سرطان پستان: بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت/ دانشگاه علوم پزشکی ایران.

قاسم زاده، مریم(1397). رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های سازش نایافته اولیه با اضطراب مرگ/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 

- کرانیان، زینب(1397). رابطه بین تمایز یافتگی خود و حس انسجام روانی با کیفیت زندگی در پرستاران زن و مرد/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

- غنچه، مهناز( 1397). نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه معنای زندگی و ابعاد بهزیستی/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

- زاهدی، صدیقه( 1396). رابطه ادراک بیماری با کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان و  اختلالات قلبی- عروقی/ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ح) پایان نامه ها با سمت استاد مشاور

- جوادپور، صدیقه(1398). بررسی اثربخشی تمرینات کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مبتنی بر وب بر کاهش مولفه های زیستی- روانشناختی-اجتماعی فرسودگی شغلی پرسنل غیرعملیاتی صنعت نفت/ پایان نامه دکتری علوم شناختی- گرایش مدلسازی/ پژوهشکده علوم شناختی.

ط) علائق پژوهشی

✓ سایکواونکولوژی

✓ سلامت جنسی

✓ سلامت سالمندی

 

ی) سابقه تدریس

ی-1)دروس کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( از سال 1390 تا 1396):

روش تحقیق- نظریه های شخصیت- ارزشیابی شخصیت

ی -2) دروس کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( از سال 1394 تا 1396):

روانشناسی فیزیولوژیک- نظریه های شخصیت

ی-3) دروس کارشناسی ارشد در انستیتو روانپزشکی تهران به صورت حق التدریس( از سال 1395 تا 1397): آموزش روانشناختی- روانشناسی سلامت جنسی- روانشناسی سلامت سالمندی

ی-4) هیات علمی انستیتو روانپزشکی تهران( 1397 تا 1399).

ی-5) تدریس روانشناسی به دانشجویان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران به زبان انگلیسی در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران( 1397 تا 1399).

ی-6) تدریس مداخلات رواندرمانی به رزیدنت های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد(1398).

ک) سوابق اجرایی:

- دبیر انجمن علمی روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1385

- عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری دانشجویان روانشناسی کشور- 1386.

- دستیار پژوهشی- آموزشی گروه آتیه از سال 1387 تا 1390

- مدیر بخش بزرگسال گروه آتیه در سال 1391

 

ل) سوابق حرفه ای:

- هیات علمی انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (از سال 1390 تا 1396).

- رواندرمانگر کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران (از سال 1388 تا 1392).

- روانشناس سلامت در موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان سمر (سال 1393)

- رواندرمانگر کلینیک آموزش و پرورش منطقه 5 تهران (از سال 1390 الی 1392).

 

م) سابقه برگزاری کارگاه:

- اصول درمان شناختی- رفتاری جهت مشاوران مدارس منطقه 5 آموزش و پرورش تهران.

- بیوفیدبک- دانشگاه علوم بهزیستی

 

 

 

چاپ
1082 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی