چهارشنبه, 07 تير, 1396
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> معرفی  >  همکاران اداری  


همکاران اداری مرکز

 

 

کادر اداری مرکز زندگی

 

 

  حمیرا ورمقانی

دانشجوی 

دکتری تخصصی

روانشناسی بالینی 

مدیر داخلی و

مدیر کارگاه های

آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

شقایق جلالی

 

دانشجوی

 کارشناسی ارشد

 روانشناسی تربیتی

همکار

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

عاطفه محمدصادق

 کارشناس ارشد

 مشاوره توانبخشی

همکار

پاره وقت