ایمانه عباسی دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Text/HTML
 بسمه تعالی

 

مشخصات فردی

- ایمانه عباسی

- آدرس الکترونیکی: emaneabassi@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی روان­شناسی بالینی (مهر 1392 الی فروردین 1396)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عنوان رساله: برازش مدل بدتنظیمی هیجان و اثربخشی درمان تنظیم هیجان در اختلال اضطراب اجتماعی

اساتید راهنما: دکتر عباس پورشهباز و دکتر پروانه محمدخانی

استاد مشاور: دکتر بهروز دولتشاهی

کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی (مهر 1389 الی بهمن 1391)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عنوان پایان­نامه: مقایسه­ی مؤلفه­های فراتشخیصی در اختلال اضطراب فراگیر، اختلال خلقی تک­قطبی و جمعیت غیربالینی

استاد راهنما: دکتر لادن فتی

استاد مشاور: دکتر مجید صادقی

کارشناسی روان­شناسی بالینی (مهر 1385 الی خرداد 1389)

دانشگاه شیراز

عنوان پایان­نامه: ارتباط نگرش­های ناکارآمد با نشانه­های افسردگی و اضطراب اجتماعی

- استاد راهنما: دکتر محمدعلی گودرزی

افتخارات و دستاوردها

Ø احراز رتبه اول دوره­ی کارشناسی

Ø عضو استعداد درخشان دانشگاه شیراز

Ø احراز رتبه اول دوره­ی کارشناسی ارشد

Ø عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

Ø دانش­­آموخته برتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه 1394.

Ø نفر اول آزمون جامع در دوره دکتری

داور برتر در هفته­ی پژوهش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1395

مسئولیت­های علمی و اجرایی

ویراستاری فنی و تخصصی مجله­ی Practice in Clinical Psychology

از سال 1395 تا کنون

داور مجله­ی Practice in Clinical Psychology

از سال 1393 تا کنون

داور مجله­ی Iranian journal of psychiatry

از آبان 1395 تا کنون.

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه تهیه منابع آموزشی. تهیه­ی دو بروشور آموزشی به نام­های "وسواس" و "راهبردهای یادگیری".

از مهر 1390 الی مهر 1391

عضو اجرایی شاخه­ی اول دانشجویی انجمن روانشناسی ایران.

از مهر 1391 الی مهر 1392

عضو کمیته اجرایی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

اسفند 1391

عضو ویراستاری مقالات هشتمین کنگره­ی بین­المللی اعتیاد

19 الی 21 شهریور 1393

عضو سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره

از مهر 1394 تا کنون

عضو انجمن روان­شناسی ایران

از سال 1390 تا کنون

عضو اعضای مصاحبه کنندگان کارشناسی نیمه متمرکز مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

سال 1394

سابقه تدریس

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

روانشناسی یادگیری، ترم 3 گفتار درمانی

مقطع کارشناسی گفتاردرمانی، نیمسال اول تحصیلی 94-93

دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان روزبه)

درس آمار و روش تحقیق (به عنوان دستیار آموزشی دکتر لادن فتی)

مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، نیمسال دوم تحصیلی 91-90 و نیمسال اول تحصیلی 92-91.

مقالات منتشرشده

کتاب­های منتشر شده

محمدی، ا؛ عباسی، ا. و چاکری حکمی، م (1395). درمان شناختی رفتاری ساده، اما مؤثر (ترجمه). تهران: انتشارات نیوند.

شمس، گ؛ عباسی، ا. و یوسفی، ی. زندگی با فردی که وسواس دارد (زیر چاپ). تهران: انتشارات ابن سینا.

محمدخانی، پ؛ عباسی، ا. و ساریچلو، م. ا. نقشه­ی راه فراتشخیصی برای فرمول­بندی مورد و برنامه­ریزی درمان: راهنمای عملی برای تصمیم­گیری بالینی، در دست ویراستاری

مقاله­های علمی پژوهشی

1. Abasi, I. , Fata, L. , Sadeghi, M. , Banihashemi, S. , Mohammadee, A. (2013). 'A Comparison of Transdiagnostic Components in Generalized Anxiety Disorder, Unipolar Mood Disorder and Nonclinical Population'.World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 84, International Journal of Medical Science and Engineering, 7(12), 467-475.

2. Mohammadi, MR. Nasrollahi, N., Abasi, I (2016). Protective Role of Obsessive-Compulsive Symptoms in Schizophrenia, Practice in clinical psychology, 4(4), 249-254.

3. Moradi, M., Fata, L., Ahmadi Abhari, SA., Abasi, I (2013). Comparing attentional control and intrusive thoughts in obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder and nonclinical population, Iranian Journal of Psychiatry, 9 (2), 69-75.

4. Abbsi, I., & Mohammadkhani, P (2016). Family risk factors among women with addiction related problems: an integrative review, International Journal of High Risk Behaviors & Addiction, 5 (2), 1-5.

5. Mohammadkhani, P., Dobson, K., & Abasi, I*corresponding Author, Tamannaeifar, M., & Azadmehr, H (2016). Psychometric Evaluation of the McGill Quality of Life Questionnaire in Recovered Iranian Depressed Participants, Practice in Clinical Psychology, 4 (1), 3-8.

6. Mohammadkhani, P., Dobson, K., Tamannaeifar, M., Abasi, Corresponding author & Azadmehr, H (2016). Psychological treatment for major depression: Secondary analysis of the sexual desire, practice in clinical psychology, 4 (4), 211-220.

7. Mohammadkhani, P; Abasi, I*corresponding Author, Pourshahbaz, A., Mohammadi, A., & Fatehi, M (2016). The role of neuroticism and experiential avoidance in predicting anxiety and depression symptoms: mediating effect of emotion regulation, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 10 (3).

8. Rahbarian, M., Mohammadi, A., Abasi, I., Meysamie, A., & Nejatisafa, A (2016). A Comparison of Emotional Schemas in Patients with Bipolar Disorders and Major Depressive Disorder in Remission and Nonclinical Population, Practice in clinical psychology, 4 (2), 121-127.

9. Mohammadkhani, P., Pourshahbaz, A., Kami, M., Mazidi, M., & Abasi, I (2016). Anxiety Sensitivity Dimensions and Generalized Anxiety Severity: The Mediating Role of Experiential Avoidance and Repetitive Negative Thinking, Iranian Journal of Psychiatry, 11 (3), 140-146.

10. Dolatshahi, B., Abasi, I*corresponding author., & Pahlavani, H (2016). Prevalence of High Risk Behaviors among Women in Tehran, Practice in clinical psychology, 4 (2), 105-111.

11- ایمانه عباسی، لادن فتي، حميد ضرابی و رضا مولودی، کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسش­نامه پذیرش و عمل نسخه دوم، مجله مدل­ها و روش­های روان­شناختی، سال دوم، شماره 9، پاييز 1391.

مقاله­های علمی ترویجی

1- ابوالفضل محمدی و ایمانه عباسی (1394). درمان­های شناختی رفتاری زیر یک چتر. بازتاب دانش، دوره دهم، شماره 35 و 36 ، بهار و تابستان 1394.

مقاله­های پذیرفته شده در کنگره

1. Abasi, I. , Fata, L. , Sadeghi, M. , Banihashemi, S. , Mohammadee, A. December 2-3 2013, Dubai UAE. 'A Comparison of Transdiagnostic Components in Generalized Anxiety Disorder, Unipolar Mood Disorder and Nonclinical Population'.World Academy of Science, Engineering and Technology, International conference on psychology and psychiatry. Oral Presentation.


 

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

سخنرانی

چهارمین همایش روان­درمانی شناختی رفتاری

پانل فراتشخیصی، موضوع: تنظیم هیجان، 15/2/1395

سلسله کنفرانس­های ادواری خانواده درمانی در مرکز روان­پزشکی رازی (دکتر فرشته مومنی و ایمانه عباسی)

ویژه خانواده­های بیماران بستری در بخش کودک و نوجوان رازی

بهمن الی دی 1395

 


 

شرکت در کنگره، کارگاه و دوره های آموزشی

شرکت در کنگره­ی جهانی و بین­المللی آکادمی علوم، مهندسی و تکنولوژی

دبی، 11 و 12 آذر 1392

شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران

از تاریخ 11/12/1389 الی 12/12/1389

شرکت در پنجمین سمپوزیوم نوروسایکولوژی ایران

آذرماه 1390.

شرکت در سمپوزیوم شناختی رفتاری انجمن روانشناسی ایران (به مدت 4 ساعت)

29/4/1391.

کارگاه ارزیابی نوروپسیکولوژیک، توسط دکتر حسن عشایری

پنجمین سمپوزیوم نوروساکولوژی ایران

آذرماه 1390.

کارگاه درمان شناختی رفتاری برای مشکلات جنسی، توسط دکتر حسین کاویانی

انجمن علمی روانشناسی ایران، به مدت 8 ساعت

12/6/1390.

کارگاه نقد و داوری مقاله، توسط اداره­ی انتشارات علم­سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به مدت 11 ساعت

17 و 18 تیر ماه 1391.

کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟، توسط اداره­ی انتشارات و علم­سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به مدت 11 ساعت

3 و 4 تیرماه 1391.

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و عمل، توسط دکتر علی صاحبی

6/4/93، 7/4/93 و 13/4/93

به مدت 30 ساعت.

دوره­ی آموزشی کلیات درمان شناختی رفتاری، تدریس توسط دکتر مژگان صلواتی

به مدت 60 ساعت

بهار و تابستان 1390.

گذراندن دوره­های آموزشی مربی­گری مهارت­های زندگی، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره سگال

آبان 1392 تا بهمن 1392.

کارگاه طرحواره­درمانی، توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره سگال

به مدت 48 ساعت

از 14/5/93 الی 23/5/93.

 

-

فعالیت‌‌ها و سوابق شغلی

گذراندن دوره کارورزی، بیمارستان آموزشی پژوهشی روزبه

سال 1389 الی 1391

ارزیابی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی با رویکرد شناختی- رفتاری در درمانگاه تخصصی شناختی رفتاری بیمارستان روزبه، به مدت 105 ساعت

سال 1390 الی 1391

روان­درمان­گر کلینیک آتیه

آذر 1392 الی فروردین 1394

روان­درمانگر انجمن روان­شناسی ایران

تیر 1394 الی تیر 1395

روان­درمان­گر کلینیک مولوی، اخوان، سینا و رازی (کلینیک­های وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).

از بهمن 1392 الی آبان 1396

روان­درمان­گر مرکز مشاوره دانشگاه تهران

فروردین 1395 تا کنون.

روان­درمان­گر مرکز مشاوره زندگی

فروردین 1395 تا کنون.

 

علایق پژوهشی

ü درمان­های شناختی رفتاری اختلال­های خلقی و اضطرابی

ü درمان تنظیم هیجان

ü درمان­های موج سوم

ü آموزش مهارت­های زندگی

ü آسیب­شناسی خصایص شخصیتی

- درمان اختلالات شخصیتی

- طرح های پژوهشی

همکار اصلی طرح پژوهشی"مقایسه مؤلفه­های فراتشخیصی در اختلال اضطراب فراگیر، اختلال خلقی تک قطبی و جمعیت غیر بالینی"

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال 1391 (اتمام یافته)

همکار اصلی طرح "پیش­بینی کننده­های جمعیت­شناختی و روان­شناختی تفکر و اقدام به خودکشی مطابق با نظریه­ی شناختی رفتاری در جمعیت بالینی و غیربالینی"

دانشگاه علوم پزشکی ایران.

1392 الی 1393 (اتمام یافته).

مجری دوم طرح"مدل پیش­بین فراتشخیصی اضطراب وافسردگی بر اساس مؤلفه­های مشترک شناختی، رفتاری و هیجانی".

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1394 (اتمام یافته).

مجری دوم طرح " نقش میانجی افکار منفی تکرارشونده در رابطه­ی بین اجتناب تجربه­ای، مشکل در تنظیم هیجان با نشانه­های وسواس فکری عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی ".

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال تصویب

توانمندی­ها

ü آشنایی با نرم افزار تحلیل آماری (AMOS)

ü آشنایی با نرم­افزار تحلیل آماری (SPSS)

ü آشنایی با نرم­افزار Endnote

ü آشنایی با موتورهای جستجوگر عمومی و تخصصی (Pub Med, Scopus, Science Direct, ، Google و ...)

ü آشنایی با کامپیوتر

ü آشنایی با نرم­افزار آفیس 2007 و 2008

ü ویرایش علمی و ادبی متون فارسی و انگلیسی

مدرک زبان

1- Senior proficiency certificate in English, by the Islamic society language institute. Shiraz University of Medical Sciences.

2- دوره­ی آموزشی کوتاه­مدت نگارش پیشرفته انگلیسی، مرکز شماره 2 جهاد دانشگاهی واحد تهران، به مدت 40 ساعت، بهمن 1390.


اخبار و رویدادهای جدید
RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی